Features and Directions of Real Estate Valuation for the Purposes of State Economic Policy in the Context of Digitalization

DOI: https://doi.org/10.33917/es-3.183.2022.130-135

The article deals with topical issues of digital cadastral accounting, calculating the value of a real estate object in the context of the dynamics of market indicators. The statistics of the distribution of Russian cities by the indicator of the average level of real estate prices in the context of market types in 2020 are reflected. An approach to the formation of reports on the results of real estate valuation is proposed.

Источники:

 

1. Khrustalev B.B., Ayupova Z.V. Osnovnye napravleniya effektivnogo razvitiya rynka kommercheskoi nedvizhimosti v zhilom sektore [The Main Directions of Effective Development of the Commercial Real Estate Market in the Residential Sector]. Ekonomika stroitel’stva, 2021, no 1, 44–53.

2. Zinkovskii M.A. Ekonomika i grazhdanskii oborot: nekotorye aspekty vzaimosvyazi [Economics and Civil Circulation: Some Aspects of the Relationship]. Gosudarstvennaya vlast’ i mestnoe samoupravlenie, 2021, no 5, pp. 29–34.

3. Belyaev M.K. Tsifrovye metamorfozy torgovli [Digital Metamorphoses of Trade]. Problemy natsional’noi strategii, 2021, no 2, pp. 85–98.

4. Volovich N.V., Kovalev D.V. Voprosy osparivaniya rezul’tatov opredeleniya kadastrovoi stoimosti ob”ektov nedvizhimosti. Part 1. Metodologiya [Issues of Challenging the Results of Determining the Cadastral Value of Real Estate Objects. Part 1. Methodology]. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii, 2021, no 2, pp. 53–64.

5. Predvaritel’nye itogi rynka nedvizhimosti za 2020 god, perspektivy 2021 ot ekspertov rossiiskoi gil’dii rieltorov [Preliminary Results of the Real Estate Market for 2020, Prospects for 2021 from Experts of the Russian Guild of Realtors]. Rossiiskaya gil’diya rieltorov, 22 p., available at: https://rgr.ru/Uploads/Redactor/3b97d3b0-5e08-4c89-889c-4efe3c0acb92/rgr_itogi_2020_goda_predvarit.pdf.pdf.

6. Analiticheskaya sistema ob”ektov nedvizhimosti [Analytical System of Real Estate Objects], available at: https://tbankrot.ru/lp/ned.

7. Yablonovskaya M.Yu. Metody otsenki upravleniya informatsionno-analiticheskoi sistemoi kadastra nedvizhimosti munitsipal’nogo obrazovaniya. Pokolenie budushchego: vzglyad molodykh uchenykh – 2015: Sb. nauchnykh statei 4-i Mezhdunarodnoi molodezhnoi nauchnoi konferentsii [Methods of Assessing the Management of the Information and Analytical System of the Real Estate Cadastre of the Municipality. The Generation of the Future: the View of Young Scientists-2015. Collection of Scientific Articles of the 4th International Youth Scientific Conference]. V 4 t. Kursk: Universitetskaya kniga, 2015.

8. Yarotskaya E.V., Matveeva A.V., Zaitseva Ya.V. Osnovy otsenki ob”ektov nedvizhimosti [Fundamentals of Real Estate Valuation]. Ucheb. posobie, Krasnodar, KubGAU, 2020, 66 p.

9. Stroitel’stvo [Construction]. Rosstat, available at: https://rosstat.gov.ru/folder/14458.

10. Lavrova E.V., Morgun T.N., Polyakova O.E. Analiz rynka nedvizhimosti kak istochnik informatsii dlya formirovaniya kadastrovoi stoimosti [Analysis of the Real Estate Market as a Source of Information for the Formation of the Cadastral Value]. Fundamental’nye issledovaniya, 2018, no 6, pp. 148–153.

Managing the cost of knowledge-based technologies and businesses

DOI: 10.33917/mic-6.95.2020.21-29

This scientific article covers the issues of managing the cost of technologies and businesses based on knowledge, which means first of all the ability to assess the cost of such technologies and businesses, and then manage this cost in accordance with the goals defined by the relevant structures. Technologies and businesses based on knowledge belong to the objects of intellectual property.

The authors analyze modern methods of determining the value of property, including intellectual property; identify the peculiarities of assessing the value of a business based on knowledge; determine the features of managing this business; study and systematize the Russian experience of doing business based on knowledge.

Methodological Aspects of Modeling Concept Value Assessment of Live Cycles in the Assessment Activities in the Russia

DOI: 10.33917/es-4.170.2020.80-91

The article discusses the subject of research, focused on the study of the transformation processes of the valuation methodology, focused on the effective management of sustainable and breakthrough socio-economic development by ensuring the effective implementation of National projects using the results of the value management genesis in valuation activities based on the use of the concept of cost-based life cycle assessment The relevance of this study is determined by the importance of solving the national economic problem of the need to ensure the launch of innovative high-tech investment cycles for the development of industries, enterprises and investment projects based on the formation of an updated methodological base for valuation activities. Moreover, it is proposed to use the model of formalizing the processes of valuation and cost and cost management in economic systems based on the life cycles of goods, products and works as the main evaluative ideology. The aim of the study is to develop a set of relevant methodological proposals for modeling the concepts of valuation of life cycles in the valuation of Russia in order to ensure its transformation that is sufficient for cost management of sustainable and breakthrough socio-economic development of the country through ensuring the effective implementation of national projects. The object of the study is the development of theoretical principles and conceptual approaches for modeling the methodological foundations of valuing and managing the life cycles of goods and products in the process of implementing national projects based on minimizing the cost of their life cycles, life cycle contracts, total costs and the cost of ownership of life cycles. As applied research methods, a comprehensive approach was used, based on analysis and synthesis, logical analysis, expert approach, methods of economic and mathematical modeling and forecasting.