National Financial-Economic Development. Analysis of the Russian Federation Strategic Documents

DOI: 10.33917/es-6.192.2023.78-83

The author substantiates the need to reform the strategic planning system at the current stage of Russia’s development, which will allow our country to take a leading position in the world. Documentation related to the sphere of strategic planning of the Russian Federation is analyzed, recommendations are given for introducing changes to Russian legislation on issues of national socio-economic development.

References:

1. Zasedanie Soveta bezopasnosti, v khode kotorogo obsuzhdalis’ mery po sovershenstvovaniyu sistemy strategicheskogo planirovaniya v Rossiyskoy Federatsii [Meeting of the Security Council, During which Measures to Improve the Strategic Planning System in the Russian Federation were Discussed, 09/27/2021]. Ofitsial’nyy sayt Prezidenta Rossiyskoy Federatsii, 2021, 27 sentyabrya, available at: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/66777

2. Baza rekomendatsiy Schetnoy palaty Rossiyskoy Federatsii [Database of Recommendations of the Accounts Chamber of the Russian Federation]. Ofitsial’nyy sayt Schetnoy palaty RF, available at: https://rec.ach.gov.ru

3. Ofitsial’nyy sayt Schetnoy palaty RF [Official website of the Accounts Chamber of the Russian Federation], available at: https://rec.ach.gov.ru/analitika?j&paramCard=1

4. Dokumenty strategicheskogo planirovaniya [Strategic Planning Documents]. Ofitsial’nyy sayt gosudarstvennoy avtomatizirovannoy informatsionnoy sistemy “Upravlenie”, available at: https://gasu.gov.ru/stratdocuments

5. Gaynulin D.G., Voronin V.V., Panchikhina O.V., Pal’chikov E.A., Tyupyshev D.A. Sistema strategicheskogo planirovaniya Rossiyskoy Federatsii: riski i perspektivy [Strategic Planning System of the Russian Federation: Risks and Prospects]. Innovatsii, 2018, no 4(234), pp. 29–35.