Author page: Evgeniy Bogdanov

Unified Precision Time System for Power Facilities and Control Centers of Eру Power Grid Companies

DOI: 10.33917/es-2.188.2023.90-93

Tougher requirements for the accuracy and reliability of the system time scale (TS) in the electric power industry, as well as changes in the geopolitical situation, have caused the need to revise the existing methods of TS organization. “UEC” JSC has developed the Methodological Recommendations “Unified Precision Time System at High-Voltage Network Facilities”. The article reveals the current method of organizing power facilities of the power grid companies in the Russian Federation. Results of the analysis of the need to improve reliability of the TS organization and to ensure the required accuracy of time signals, as well as proposals for their implementation are presented.

References:

1. Bogdanov E.A., Ivanov A.M., Kol’tsov P.A., Shvarts M.L. Edinaya sistema sinkhronizatsii vremeni v tekhnologicheskikh sistemakh energoob”ektov i DTs RSK [Unified Time Synchronization System in Technological Systems of Power Facilities and RSK DC]. Moskovskii energetik, 2022 (dekabr’), no 10(144), pp. 6–7.

2. Ryzhkov A.V., Donchenko S.I., Ivanov A.V., Koltunov M.N., Savchuk A.V., Shvarts M.L. Peredacha signalov vremeni po seti svyazi obshchego pol’zovaniya [Transmitting Time Signals over a Public Communications Network]. Elektrosvyaz’, 2010, no 12, pp. 42–47.

3. Ryzhkov A.V., Shvarts M.L., Aladin V.M., Isupov A.V. Opyt vnedreniya sistem chastotno-vremennogo obespecheniya setei svyazi [Experience in Implementing Systems for Time-Frequency Support of Communication Networks]. T-Comm: Telekommunikatsii i transport, 2022, vol. 16, no 7, pp. 21–28.

4. Zuev E.V., Ryzhkov A.V., Pelyushenko A.S., Samatov V.I., Sakharov B.A. Pervichnyi etalonnyi istochnik VCH-1008C sistemy taktovoi setevoi sinkhronizatsii v tsifrovykh setyakh [VCH-1008C Primary Reference Source for Network Clock Synchronization System in Digital Networks]. Elektrosvyaz’, 2013, no 2, pp. 32–33.

5. Shvarts M.L., Ryzhkov A.V. Sovremennye tendentsii razvitiya sistem setevoi sinkhronizatsii v setyakh elektrosvyazi. Ot pleziokhronnykh do kogerentnykh setei [Modern Trends in the Development of Network Synchronization Systems in Telecommunication Networks. From Plesiochronous to Coherent Networks]. Sistemy sinkhronizatsii, formirovaniya i obrabotki signalov, 2021, no 4, pp. 27–38.