Potential for Nuclear Energy Development in Uzbekistan

DOI: 10.33917/es-1.193.2024.26-35

The article examines the prospects for hydrocarbon, renewable and nuclear energy in Uzbekistan. Results of forecasting the dynamics of oil, gas and uranium production until the middle of the 21st century and then are presented. The authors substantiate the conclusion that nuclear generation, having economic and environmental advantages, is competitive in the long term only if two-component nuclear energy is developed due to the exhaustibility of uranium in Uzbekistan.

References:

1. GDP per capita (current US$) — Uzbekistan. The World Bank Data, available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations = UZ

2. The World Factbook — Uzbekistan. CIA. URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan/

3. Muinov D.A., Kostyuchenko Z.M. Strategicheskie napravleniya razvitiya promyshlennosti Uzbekistana na perspektivu [Strategic Directions of the Industry Development in Uzbekistan for the Future]. Ekonomika: analizy i prognozy, 2019, no 1, pp. 63–68.

4. Otkrytye dannye — Promyshlennost’ [Open Data – Industry]. Agentstvo statistiki pri Prezidente Respubliki Uzbekistan, available at: https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/industry

5. BP Statistical Review of World Energy 2022. Uckfield, Pureprint Group Ltd., 2022, 60 p.

6. Uranium in Uzbekistan. WNA, available at: https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/uzbekistan.aspx

7. Data and Statistics. IEA, available at: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-browser?country = UZBEKISTAN

8. Kharitonov V.V., Ul’yanin Yu.A., Sliva D.E. Analiticheskoe modelirovanie dinamiki ischerpaniya nevozobnovlyaemykh traditsionnykh energeticheskikh resursov [Analytical Modeling of the Depletion Dynamics for Non-Renewable Traditional Energy Resources]. Vestnik NIYaU MIFI, 2019, vol. 8, no 3, pp. 298–307.

9. Statistika po global’nomu energeticheskomu perekhodu [Global Energy Transition Statistics]. Dannye o mirovoy energetike i klimate. Ezhegodnik-2021, available at: https://yearbook.enerdata.ru

10. The International Renewable Energy Agency (IRENA). Finance & Investment, available at: https://www.irena.org/financeinvestment. Statistics Time

Series.

11. A carbon-neutral electricity sector in Uzbekistan. Summary for policymakers. Birmingham, Corporate Solutions Limited, 13 p.

12. Ivanov G.A., Voloshin N.P., Ganeev A.S., et al. Vzryvnaya deyterievaya energetika. Snezhinsk, RFYaTs-VNIITF, 2004, 288 p.

13. Energy Return on Investment. World Nuclear Association, available at: https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/energyreturn-

on-investment.aspx

14. Uzbekistan Power Sector Master Plan. Vol. 1 to 3, Mott MacDonald & Corporate Solutions, 2019, available at: https://www.mottmac.com/releases/uzbekistanspower-

sector-masterplan-commits-to-clean-energy

15. Mineral Requirements for Electricity Generation. World Nuclear Association, available at: https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-theenvironment/

mineral-requirements-for-electricity-generation.aspx

16. Kharitonov V.V., Kosolapov N.V., Ul’yanin Yu.A. Prognozirovanie effektivnosti investitsiy v mnogoblochnye elektrostantsii [Forecasting the Effectiveness of Investing in Multi-Unit Power Plants]. Vestnik NIYaU MIFI, 2018, vol. 7, no 6, pp. 545–562.

17. Economic Evaluation of Bids for Nuclear Power Plants. 1999 Edition. Technical Reports Series, no 396, Vienna: IAEA, 2000, 233 р.

18. Kharitonov V.V. Dinamika razvitiya yadernoy energetiki [Dynamics of Nuclear Energy Development]. Moscow, NIYaU MIFI, 2014, 328 p.

19. Adamov E.O., Asmolov V.G., Bol’shov L.A., Ivanov V.K. Dvukhkomponentnaya yadernaya energetika [Two-Component Nuclear Power]. Vestnik RAN, 2021, no 5, pp. 450–458.

20. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 16 aprelya 2020 g. N 270 “Razvitie tekhniki, tekhnologiy i nauchnykh issledovaniy v oblasti ispol’zovaniya atomnoy energii v Rossiyskoy Federatsii na period do 2024 goda” [Decree of the President of the Russian Federation of April 16, 2020 No. 270 “Development of Technical Capabilities, Technology and Scientific Research in the Use of Atomic Energy in the Russian Federation until 2024”]. Pravo, available at: http://pravo.gov.ru/proxy/

ips/?docbody=&prevDoc=102353103&backlink=1&&nd=102717962

21. Ul’yanin Yu.A., Kharitonov V.V., Stoyanov A.D. Stsenarii razvitiya mirovoy yadernoy energetiki v usloviyakh ogranichennosti iskopaemykh resursov [Scenarios

for the Development of World Nuclear Power in the Context of Limited Fossil Resources]. Ekonomicheskie strategii, 2021, no 3(177), pp. 24–31, DOI: https://doi.org/10.33917/es-3.177.2021.24-31

Следить за новостями ИНЭС: