Problems of the Regional Economy Regulation in the System of Interbudgetary Relations

DOI: 10.33917/es-2.188.2023.64-71

The aim of the study is to substantiate the directions of territorial economic development within the system of interbudgetary relations. It is emphasized that resolution of ver tical contradictions in the country’s interbudgetary relations requires scientific and applied research. On the whole, although insignificant, there is an increase in the centralization degree of the country’s budgetary resources at the federal budget level. Current mechanisms of interbudgetary relations in the country require new fundamental approaches to providing budget equalization. Strategic socio-economic development of the country should be put at the forefront in the process of reforming relations between the center and the territories. As a result, the necessit y of organizing interbudgetary relations of regional development in the context of “from the future to the present” dynamics is substantiated. In addition, digital plat forms should be used in the mechanisms of interbudgetary relations of regional development.

References:

1. Danilin K.P., Danilina V.G. Etapy razvitiya regional’noi ekonomiki kak samostoyatel’noi nauchnoi distsipliny [Stages in the Development of the Regional Economy as an Independent Scientific Discipline]. Regional’naya ekonomika i upravlenie: elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2022, no 1(69), nomer stat’i: 6907, available at: https://eee-region.ru/article/6907/ DOI: 10.24412/1999-2645-2022-169-7.

2. Popod’ko G.I. Vyravnivanie disproportsii territorial’nogo razvitiya resursnogo regiona na osnove realizatsii infrastrukturnykh i investitsionnykh proektov [Aligning Disproportions in the Territorial Development of the Resource Region Based on Implementing the Infrastructure and Investment Projects]. Regional’naya ekonomika i upravlenie: elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2022, no 1(69), nomer stat’i: 6912, available at: https://eee-region.ru/article/6912/ DOI:10.24412/1999-2645-2022-169-12.

3. Serebrennikova A.V. Prostranstvennaya ekonomika: perspektivy razvitiya [Spatial Economy: Development Prospects]. Regional’naya ekonomika i upravlenie: elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2020, no 4(64), nomer stat’i: 6409, available at: ht tps://eee-region.ru/article/6409/

4. Sergeev L.I. Sostoyanie i problemy mezhbyudzhetnykh federativnykh otnoshenii strany [State and Problems of Interbudgetary Federal Relations of the Country]. Ekonomika i upravlenie: Problemy, resheniya, 2022, no 4(124), pp. 87–105.

5. Molchanov I.N., Molchanova N.P. Sovershenstvovanie mezhbyudzhetnykh otnoshenii i prostranstvennoe razvitie v 2021–2023 godakh [Improving Interbudgetary Relations and Spatial Development in 2021–2023]. Ekonomika. Nalogi. Pravo, 2021, no 14(1), pp. 100–111, DOI: 10.26794/1999-849X 2021-14-1-100-111.

6. Fedorov S.G. Boremsya s bednost’yu regionov: dotatsii ili nalogovoe stimulirovanie? [Fighting Regions’ Poverty: Subsidies or Tax Incentives?]. Rossiiskoe predprinimatel’stvo, 2012, no 15, pp. 17–24, available at: https://rucont.ru/efd/535976.

7. Boltinova O.V. Nekotorye problemy byudzhetnogo zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Some Problems of the Budgetary Legislation of the Russian Federation]. Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA), 2015, no 3, pp. 87-92, available at: ht tps://rucont.ru/efd/402250.

8. Lavrov A.M. Logika i perspektivy byudzhetnykh reform v Rossii: v poiskakh “optimal’noi detsentralizatsii”. Tsikl publikatsii i dokumentov (1998–2019 gg.)

[Logic and Prospects of the Budget Reforms in Russia: In Search of “Optimal Decentralization”. Publications and Papers Cycle (1998–2019)]. Moscow, Izd. dom NIU VShE, 2019, 832 p.

9. Sergeev L.I. Programmnye mekhanizmy gosudarstvennogo upravleniya regional’nymi finansami [Program Mechanisms for Public Management of Regional Finances]. Menedzhment i Biznes — Administrirovanie, 2013, no 4, pp. 38–47.

10. Sergeev L.I. Problemy regional’nogo gosudarstvennogo finansovogo menedzhmenta [Problems of Regional State Financial Management]. Obshchestvo i ekonomika, 2013, no 10, pp. 112–124.

11. Problemy i razvitie byudzhetno-nalogovoi sistemy obshchestvennogo sektora eksklavnogo regiona Rossii [Problems and Development of the Budget and Tax System of the Public Sector of the Exclave Region of Russia]. Monografiya. Kaliningrad: Izd-vo FGBOU VPO “K GTU”, 2014, 213 p.

12. Yushkov A. Byudzhetnaya detsentralizatsiya i regional’nyi ekonomicheskii rost: teoriya, empirika, rossiiskii opyt [Budget Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirical Studies, Russian Experience]. Voprosy ekonomiki, 2016, no 2, pp. 94–110.

13. Fujita M., Krugman P. When is the economy monocentric: von Thunen and Chambertin unified. Regional Science and Urban Economics, 1995, 254 p.

14. Fujita M., Mori T. Structural stability and evolution of urban systems. Regional Science and Urban Economics, 1996, no 27, pp. 4, 5.

15. Hoover E.M., Giarratani F. An Introduction to Regional Economics. Reprint. Edited by Scott Loveridge and Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020.

16. Balyatskii E. Dialektika poznaniya i novaya paradigma ekonomicheskoi nauki [Dialectic of Knowledge and New Paradigm of Economics]. Dzen, 2020, 4 avgusta, available at: https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/dialektika-poznaniia-i-novaia-paradigma-ekonomicheskoinauki-5f285c375d7bb110e432c15a.

17. Alandarov R.A. Otsenka sootvetstviya mezhbyudzhetnykh otnoshenii strategicheskim tselyam razvitiya Rossiiskoi Federatsii [Assessing Compliance of Interbudgetary Relations with the Strategic Development Goals of the Russian Federation]. Ekonomika. Nalogi. Pravo, 2017, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/

18. Khristenko V.B. Mezhbyudzhetnye otnosheniya i upravlenie regional’nymi finansami [Interbudgetary Relations and Regional Finance Management]. Moscow, Delo, 2015, 608 p.

19. Radnaeva V.Kh. Stanovlenie i razvitie mezhbyudzhetnykh otnoshenii v Rossiiskoi Federatsii [Formation and Development of Interbudgetary Relations in the Russian Federation]. Molodoi uchenyi, 2017, no 21(155), pp. 233–237, available at: https://moluch.ru/archive/155/43847/

20. Minakir P.A. O prostranstvennoi ekonomike i prostranstvennom razvitii [On Spatial Economy and Spatial Development]. Ekonomist, 2011, no 9, pp. 37–41.

21. Sergeev L.I., Yudanova A.L. Tsifrovaya ekonomika [Digital Economy]. Ucheb. dlya vuzov. Moscow, Yurait, 2020, 332 p. (Vysshee obrazovanie.)

Следить за новостями ИНЭС: