Methodological Aspects of Developing and Evaluating Efficiency of Software Products in Industrial ACS

DOI: 10.33917/es-5.163.2019.134-141

This paper discusses key methodological aspects of the evaluation of the effectiveness of software products sold in automated control systems (ACS) of industrial production. The author examines the main factors that most significantly affect the efficiency of the software products. Given and methodologically grounded three chosen based on our analysis of the criteria to assess their effectiveness, depending on the goals.

References:

1. Kovshov A.N., Nazarov Yu.F., Ibragimov I.M., Nikiforov A.D. Informatsionnaya podderzhka zhiznennogo tsikla izdelii mashinostroeniya. Printsipy, sistemy i tekhnologii CALS/IPI [Information Support for the Life Cycle of Mechanical  Engineering Products. Principles, Systems and CALS-Technologies]. Moscow, Akademiya, 2007.

2. Myl’nik V.V., Titarenko B.P. Issledovanie sistem upravleniya [Management Systems Research]. Moscow, ITs RIOR: NITs INFRA-M, 2014, 238 p.

3. Myl’nik V.V., Kasparov L.B. Metodologicheskie aspekty sozdaniya i realizatsii ASU TP v promyshlennom proizvodstve i otsenki ikh effektivnosti [Methodological Aspects of Creating and Implementing Process Control Systems in Industrial Production and Evaluating Their Efficiency]. Vestnik UrFU, Seriya “Ekonomika i upravlenie”, 2013, no 2.

4. Myl’nik V.V. Investitsionnyi menedzhment [Investment Management]. Moscow, Akademicheskii proekt, 2003.

Следить за новостями ИНЭС: