Manufacturing Virtual Corporation in the Digital Transformation of Business

#5. Digital Agitation
Manufacturing Virtual Corporation in the Digital Transformation of Business

Active development of digital technologies contributes to nascency of new organizational and economic forms of enterprises and associations. However, new business models provide work with limited resources and tasks. The article outlines basic principles of industrial virtual corporations that ensure the use of heterogeneous resources for solving a wide range of dynamically changing business tasks. The authors demonstrate versatility of the proposed model, options and scenarios for its application. Possibility of using the concept of production virtual corporation for traditional companies, possessing many “non-digital” assets, as an innovative form of management is considered.

References:

  1. Boulton С. CIOs move more dollars to digital transformation. CIO Digital Edition, available at: http://www.cio.com/article/3131927/cio-role/cios-movemore-dollars-to-digital-transformation.html.
  2. Shvab K. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution]. Moscow, Eksmo, 2016, 138 p.
  3. Strategiya razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsii na 2017–2030 gody ot 9 maya 2017 g. no. 203 [The Strategy for the Information Society Development in the Russian Federation for 2017-2030 from May 9, 2017 No. 203]. Kremlin.ru, available at: http://kremlin.ru/acts/news/54477.
  4. Kupriyanovskiy V.P. i dr. Tsifrovaya sovmestnaya ekonomika: tekhnologii, platformy i biblioteki v promyshlennosti, stroitel’stve, transporte i logistike [Digital Joint Economy: Technologies, Platforms and Libraries in Industry, Construction, Transport and Logistics]. International Journal of Open Information Technologies, 2017, no. 6, pp. 56–75.
  5. Kupriyanovskiy V.P., Sinyagov S.A., Sukonnikov G.V., Fedorova N.O., Dobrynin A.P., Namiot D.E., Yartsev D.I. Novaya paradigma tsifrovoy zheleznoy dorogi — standartizatsiya zhiznennogo tsikla aktivov [New Paradigm of Digital Railway — Standardization of the Assets Life Cycle]. International Journal of Open Information Technologies, 2017, no. 2, pp. 64–84.
  6. Khaet I.L., Yamov S.I. Prostota i slozhnost’ ITSM [ITSM Simplicity and Complexity]. Otkrytye sistemy. SUBD, 2004, no. 1, pp. 28–32.
  7. Khaet I.L. Kontseptsiya proizvodstvennoy virtual’noy korporatsii i ee setevogo okruzheniya [Concept of an Industrial Virtual Corporation and its Network Environment]. Dis. … kand. tekhn. nauk. Moscow, 1996, 231 p.
  8. Sherekh A., Simonovich E. Harley-Davidson: sobrat’ bayk za 6 chasov [Harley-Davidson: Assemble a Bike in 6 Hours]. SAP Planet, 2015, no. 2 (4), pp. 64–65.
  9. Fedorova N.O., Khaet I.L. Otsenka primenimosti virtual’nykh proizvodstvennykh korporatsiy v sovremennykh usloviyakh [Assessing Applicability of Virtual Production Corporations in Modern Conditions]. Sovremennye informatsionnye tekhnologii i IT-obrazovanie [Modern Information Technologies and IT Education]. Moscow, 2016, pp. 237–241.
Следить за новостями ИНЭС: