Author page: Mikhail Kachan

Development of the Strategic Management System in the Context of Digitalization

DOI: https://doi.org/10.33917/es-1.181.2022.20-33

The introduction of digital technologies has a significant impact on the development of the entire public administration system and its most important element — the strategic planning system. Modern digital intelligent technologies and the work of government bodies based on the advanced achievements of management science and the unity of methodological approaches make it possible to raise the strategic planning system to a qualitatively new level. The key to success is the coordinated development of both the public administration system itself and the nationwide information and control systems. The authors, based on the analysis of the content of strategic management activities and the information used for this activity, formulated general approaches to the choice of information technologies to ensure the implementation of the stages of strategic  management.

Источники:

1. Putin V.V. Zasedanie Soveta Bezopasnosti 27 sentyabrya 2021 g. [Meeting of the Security Council on September 27, 2021. Ofitsial’nyi sait Prezidenta RF, available at: http://kremlin.ru/events/president/news/66777.

2. Ukaz Prezidenta RF ot 8 noyabrya 2021 g. N 633 “Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoi politiki v sfere strategicheskogo planirovanii v Rossiiskoi Federatsii” [Decree of the President of the Russian Federation of November 8, 2011 No. 633 “On Approval of the Fundamentals of State Policy in the Sphere of Strategic Planning in the Russian Federation”]. Garant, available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/

3. Kudryashova E.V. Informatsionnye tekhnologii dlya strategicheskogo planirovaniya v Rossii: etapy razvitiya i perspektivy [Information Technology for Strategic Planning in Russia: Development Stages and Prospects]. Gosudarstvennaya vlast’ i mestnoe samoupravlenie, 2021, no 2, pp. 36–40.

4. Andreeva Z.K., Baryshnikov P.Yu., Zhurenkov D.A., et al. Strategicheskoe tselepolaganie v situatsionnykh tsentrakh razvitiya [Strategic Goal-setting in Situational Development Centers]. Pod red. V.E. Lepskogo, A.N. Raikova. Moscow, Kogito-Tsentr, 2018, 320 p.

5. Kupryashin G.L., Shramm A.E. O printsipakh datatsentrizma, setetsentrizma i komandnotsentrizma v kontekste informatizatsii gosudarstvennogo upravleniya [On Principles of Data, Network, and Chain-Of-Command Centricity in the Context of Digital Governance]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik, vyp. 76, 2019, October.

6. Zatsarinnyi A.A., Il’in N.I., Kolin K.K., et al. Situatsionnye tsentry razvitiya v polisub”ektnoi srede [Situational Development Centers in a Multi-subject Environment]. Problemy upravleniya, 2017, no 5, pp. 31–42.

7. Kaplan R., Norton D. Strategicheskie karty. Transformatsiya nematerial’nykh aktivov v material’nye rezul’taty [Strategic Maps. Converting Intangible Assets into Tangible Results]. Moscow, Olimp-Biznes, 2005, 512 p.

8. Kaplan R., Norton D. Sbalansirovannaya sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviyu [The Balanced Scorecard. From Strategy to Action]. Moscow, Olimp-Biznes, 2017, 320 p.