Theories of Society and Risks of Its Development

DOI: 10.33917/es-2.168.2020.124-133

The article deals with various types of characteristics of society and its sphere of activity. Various types and groups of theories of society development are studied. It is revealed — what values are laid by scientific schools in the life of society. Global problems and contradictions, which are a brake and at the same time a stimulus for its development, are defined. The planetary scheme of interrelations and mutual influence of global risks for society is developed. The gradation of modern problems of society from risks with the indication of the main problems of social and economic character is carried out. The separate directions of development of society and tools which reduce emergence and development of risks for it are considered

References:

1. Gelbreit Dzh.K. Novoe industrial’noe obshchestvo [New Industrial Society]. Moscow, 1969.

2. Bell D. Gryadushchee postindustrial’noe obshchestvo. Opyt sotsial’nogo prognozirovaniya [The Upcoming Post-Industrial Society. Social Forecasting Experience]. Moscow, 2000.

3. Toffler E. Tret’ya volna [Third Wave]. Moscow, AST, 1999.

4. Bzhezinskii Z. Tekhnotronnaya era [Technotronic Era]. Rossiiskaya Federatsiya segodnya, 2000, no 22.

5. Kastel’s M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul’tura [Information Era: Economy, Society and Culture]. Moscow, 2000.

6. Inozemtsev V.L. Sovremennoe postindustrial’noe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy [Modern Post-Industrial Society: Nature, Contradictions, Prospects]. Moscow, 2000.

7. Popper K. Otkrytoe obshchestvo i ego vragi [Open Society and Its Enemies]. Moscow, ID “Kul’turnaya initsiativa’, 2009.

8. Chugunov A.V. Razvitie informatsionnogo obshchestva: teorii, kontseptsii i programmy [Information Society Development: Theory, Concepts and Programs]. Ucheb. Posobie. Saint Petersburg, 2007.

9. Bek U. Obshchestvo riska: na puti k drugomu modern [Risk Society: Towards a Different Modern Style]. Moscow, Progress-Traditsiya, 2000.

10. Levashov V.K. Ustoichivoe razvitie obshchestva: paradigma, modeli, strategiya [Sustainable Development of Society: Paradigm, Models, Strategy]. Moscow, Academia, 2001.

11. Uebster F. Teorii informatsionnogo obshchestva [Information Society Theories]. Moscow, Aspekt Press, 2004.

12. Khaken G. Sinergetika. Ierarkhiya neustoichivostei v samoorganizuyushchikhsya sistemakh i ustroistvakh [Synergetics. Hierarchy of Instabilities in Self-Organizing Systems and Devices]. Moscow, Mir, 1985.

Следить за новостями ИНЭС: