The Public-Private Partnership Market as a Factor of Economic Growth in the Regions

DOI: https://doi.org/10.33917/es-5.185.2022.12-21

The purpose of this article is to assess the regions of the Russian Federation by the level of PPP development from the perspective

of their infrastructural and socio-economic development and the impact of PPP on accelerating their economic growth. To do this, the following tasks are being implemented: assessment of the general characteristics of the PPP market for the period 2006–2021, in particular, public and private contributions to PPP projects, distribution of investments in the areas under consideration; analysis of accumulated investments in the PPP market for the period 2006–2021, assessment of their impact on investment attractiveness and economic growth of regions based on the distribution by federal districts and regions of the Russian Federation; analysis of the market of large PPP projects for the period 2006–2021 from the position of influence on the strategic development of regions, its distribution by federal districts and regions of the Russian Federation; based on the results of the study, determining the top 10 most developed regions for the use of PPP mechanisms.

The methodology of the study is an analysis of the distribution of the classical PPP market by regions and districts based on the

construction of tables and diagrams. To characterize the overall economic and infrastructural development of the regions, PPP

projects in the housing, social, transport and IT spheres were considered.

The results of the study are that the assessment of the level of economic and infrastructural development of the regions is given; the strategic importance of PPP projects for the regions (especially large ones) is substantiated; it is determined that the successful implementation of PPP projects is a factor in the economic growth of the regions. Based on the analysis, the 10 most developed regions are identified from the point of view of the use of PPP mechanisms. The perspective of the study is to use its results to expand the PPP market, in particular, in territories in need of economic development. At the same time, in order to expand the territorial coverage of the PPP market, it is necessary to create conditions for the implementation of such projects in order to ensure the economic growth of the regions.

References:

 

1. Chumakov I.I. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak osnovnaya forma partnerstva gosudarstva i biznesa [Public-private Partnership as the Main Form of Partnership Between the State and the Business]. Aktual’nye problemy i perspektivy razvitiya ekonomiki: rossiiskii i zarubezhnyi opyt, 2017, no 11, 29–32.

2. Sukharev O.S. Instituty regional’nogo razvitiya: kontseptual’no-prakticheskii analiz organizatsionnykh izmenenii [Regional Development Institutions: Conceptual and Practical Analysis of Organizational Changes]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika, 2012, no 4 (259), pp. 2–12.

3. Sukharev O.S., Voronchikhina E.N. Tipy tekhnologicheskogo razvitiya regionov: struktura tekhnologii i investitsii [Types of Regions’ Technological Development: Structure of Technologies and Investments]. Investitsii v Rossii, 2019, no 7, pp. 24–36.

4. Archakov M.Yu. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere transportnoi infrastruktury Rossii [Public-private Partnership in the Field of Transport Infrastructure in Russia]. Transportnoe pravo, 2021, no 3, pp. 3–6.

5. Minaev N.N., Filyushina K.E., Kolykhaeva Yu.A., Dobrynina O.I. Realizatsiya regional’nykh proektov zhilishchno-kommuna’’nogo kompleksa s ispol’zovaniem gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Implementation of Regional Projects of the Community Housing Complex Through Public-private Partnership]. Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoi nauki, 2015, no 9-6, pp. 110–113.

6. Federal’nyi zakon ot 13 iyulya 2015 g. N 224-FZ “O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munitsipal’no-chastnom partnerstve v Rossiiskoi Federatsii i vnesenii izmenenii v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiiskoi Federatsii” [Federal Law of July 13, 2015 No. 224-FZ “On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership in the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”]. Garant, available at: https://base.garant.ru/71129190.

7. Baza realizuemykh proektov GChP [Base of Ongoing PPP Projects]. Platforma “ROSINFRA”, available at: https://rosinfra.ru/profile/base-projects?stage=27&stage=24&stage=23&stage=25.

8. Federal’nyi zakon ot 21 iyulya 2005 g. N 115-FZ “O kontsessionnykh soglasheniyakh” (v red. ot 30 dekabrya 2021 g.) [Federal Law No. 115-FZ of July 21, 2005 “On Concession Agreements” (as Amended on December 30, 2021)]. Garant, available at: https://base.garant.ru/12141176/

9. Federal’nyi zakon ot 5 aprelya 2013 g. N 44-FZ “O kontraktnoi sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh nuzhd” [Federal Law No. 44-FZ “On the Contract System in the Field of Procurement of Goods, Works, Services to Meet State and Municipal Needs” Dated April 5, 2013]. Konsul’tant, available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/

10. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 28 noyabrya 2013 g. N 1087 “Ob opredelenii sluchaev zaklyucheniya kontraktov zhiznennogo tsikla” [Decree of the Government of the Russian Federation of November 28, 2013 No. 1087 “On Determining the Cases of Concluding Life Cycle Contracts”]. Garant, available at: https://base.garant.ru/70522166/

11. Grinev V.P. Kontrakty zhiznennogo tsikla, kontsessionnye soglasheniya i soglasheniya o gosudarstvenno-chastnom partnerstve: obshchee i osobennoe [Life Cycle Contracts, Concession Agreements and Public-Private Partnership Agreements: General and Specific]. Zhurnal predprinimatel’skogo i korporativnogo prava, 2018, no 4, pp. 31–37.

12. Federal’nyi zakon ot 31 dekabrya 2014 g. N 488-FZ “O promyshlennoi politike v Rossiiskoi Federatsii” (v red. ot 1 maya 2022 g.) [Federal Law No. 488-FZ of December 31, 2014 “On Industrial Policy in the Russian Federation” (as Amended on May 1, 2022)]. Garant, available at: https://base.garant.ru/70833138.

13. Investitsii v infrastrukturu: 15 let rynku kontsessii [Investing in Infrastructure: 15 Years of the Concession Market]. Infra One, 2020, 2 avgusta, available at: https://infraoneresearch.ru/u5usp7/60goe2.

14. Investitsii v infrastrukturu: kak krizis skazalsya na rynke kontsessii i GChP v 2020 godu [Investment in Infrastructure: How the Crisis Affected the Concession and PPP Market in 2020]. Infra One, available at: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2021/infraone_research_weekly_01_49_26012021.pdf.

15. Antipina N.I. Problemy realizatsii GChP-proektov v Rossii [Problems of PPP Projects Implementation in Russia]. Upravlenie sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami. 2020, no 1, pp. 4–12.

16. Glazunova V.V. Regional’naya politika investirovaniya i infrastruktury i stimulirovaniya ekonomicheskogo rosta [Regional Investment and Infrastructure Policy and Economic Growth Stimulation]. Vestnik YuRGTU (NPI). Seriya: Sotsial’no-ekonomicheskie nauki. 2022 g., no 2, pp. 125–139.

17. Moiseeva I.V. Faktory, opredelyayushchie razvitie mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: sravnitel’nyi analiz sub”ektov RF [Factors Determining the Development of the Public-Private Partnership Mechanism: Comparative Analysis of the RF Subjects]. Ekonomika i sotsium, 2014, no 4-3 (13), pp. 1493–1504.

18. Morozova I.A., D’yakonova I.B. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak effektivnyi mekhanizm innovatsionnogo razvitiya ekonomiki [Public-Private Partnership as an Efficient Mechanism for Innovative Development of the Economy]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii, 2010, no 2, pp. 78–81.

19. Fedotov A.I. Kontsessii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v tendentsii razvitiya regiona [Concessions of Public-Private Partnership in the Development Trend of the Region]. Statisticheskie i sistemno-parametricheskie  issledovaniya: Sb. nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Statistical and System-Parametric Studies: Collection of Scientific Articles of the International Scientific and Practical Conference]. Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF; Yugo-Zapadnyi gosudarstvennyi universitet, 2016, pp. 219–221.

Следить за новостями ИНЭС: