On Some Observations of the Fundamental Laws of Nature

DOI: 10.33917/es-3.189.2023.42-49

The article describes an observed natural phenomenon, consideration of which hypothetically improves the accuracy of natural processes modeling.

References:

1. Arshinov V.I., Svirskii Ya.I. Slozhnostnyi mir i ego nablyudatel’. Chast’ pervaya [Complex World and its Observer. Part One]. Filosofiya nauki i tekhniki, 2015, vol. 20, no 2, pp. 70–84.

2. Arshinov V.I., Svirskii Ya.I. Slozhnostnyi mir i ego nablyudatel’. Chast’ vtoraya [Complex World and its Observer. Part Two]. Filosofiya nauki i tekhniki, 2016, vol. 21, no 1, pp. 78–91.

3. Arshinov V.I., Budanov V.G. Sotsiotekhnicheskie landshafty v optike semioticheski-tsifrovoi slozhnostnosti [Sociotechnical Landscapes in the Optics of Semiotic-Digital Complexity]. Voprosy filosofii, 2020, no 8, pp. 106–116.

4. Foerster H. Notes pour un epistemologie des objetsvivants. In Morin E. and Piatelli-Palmerini M. (Eds). L’Unité de L’Homme, Editions du Seuil, Paris, 1974, pp. 401–417.

5. Spencer-Brown G. Laws of Form. N.Y., Division of Elsevier-Dutton Publishing, 1979, 169 p.

6. Maturana U. Biologiya poznaniya [Biology of Cognition]. Yazyk i intellect, Moscow, Progress, 1996, 416 p.

7. Feiman R. KED — strannaya teoriya sveta i veshchestva [QED: The Strange Theory of Light and Matter]. Moscow, Astrel’, Poligrafizdat, 2012, 191 p.

8. Prigozhin I., Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyi dialog cheloveka s prirodoi [Order out of Chaos. New Dialogue Between Man and the Nature]. Moscow, Editorial URSS, 2014, 304 p.

9. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh. Ot dissipativnykh struktur k uporyadochennosti cherez fluktuatsii [Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations]. Moscow, Mir, 1979, 512 p.

10. Bozbei L.S., Kostikov A.O., Tkachenko V.I. Elementarnaya konvektivnaya yacheika v sloe neszhimaemoi, vyazkoi zhidkosti i ee fizicheskie svoistva: Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii MSS-14 “Transformatsiya voln, kogerentnye struktury i turbulentnost’”. Moskva, Institut kosmicheskikh issledovanii,

2014 g. [Elementary Convective Cell in an Incompressible Viscous Fluid Layer of and Its Parameters: Proceedings of the MSS-14 International Conference “Transformation of Waves, Coherent Structures and Turbulence”. Moscow, Space Research Institute]. Moscow, 2014, pp. 322–328.

11. Pikel’ner S.B. Dinamika solnechnoi atmosfery [Solar Atmosphere Dynamics]. Uspekhi fizicheskikh nauk, 1966, vol. 88, no 3, pp. 505–523.

12. Belousov B.P. Periodicheski deistvuyushchaya reaktsiya i ee mekhanizm: Sb.: Avtovolnovye protsessy v sistemakh s diffuziei [Periodically Acting Reaction and its Mechanism: Collection: Autowave Processes in Systems with Diffusion]. Gor’kii, Izd-vo GGU, 1951, pp. 76.

13. Belousov B.P. Periodicheski deistvuyushchaya reaktsiya i ee mekhanizm: Sb. referatov po radiatsionnoi meditsine za1958 g. [Periodically Acting Reaction and its Mechanism. Collection of Abstracts on Radiation Medicine]. Moscow, Medgiz, 1959, p. 145.

14. Zhabotinskii A.M. Kontsentratsionnye kolebaniya [Concentration Fluctuations]. Moscow, Nauka, 1974, 179 p.

15. Epstein I.R. Predicting complex biology with simple chemistry. PNAS, 2006, October, 24, vol. 103, N 43, Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 15727–15728 (2006), available at: https://doi.org/10.1073/pnas.0608026103.

16. Panin V.E. Sinergeticheskie printsipy fizicheskoi mezomekhaniki [Synergistic Principles of Physical Mesomechanics]. Fizicheskaya mezomekhanika,

2000, no 6, pp. 5–36.

17. Krik F. Chto za bezumnoe stremlenie! [What a Crazy Desire!] Moscow, AST, 2020, 318 p.

18. Rudenko A.P. Samoorganizatsiya i sinergetika [Self-Organization and Synergetics]. Slozhnye sistemy, 2013, no 2(7), pp. 4–39.

19. Rudenko A.P. Teoriya samorazvitiya otkrytykh kataliticheskikh system [Theory of Self-Development of Open Catalytic Systems]. Moscow, Izd-vo MGU,

1969, 276 p.

20. Khaken G. Sinergetika: ierarkhii neustoichivostei v samoorganizuyushchikhsya sistemakh i ustroistvakh [Synergetics: Instabilities Hierarchies in Self Organizing Systems and Devices]. Moscow, Mir, 1985, 419 p.

21. Samarskii A.A., Mikhailov A.P. Matematicheskoe modelirovanie: Idei. Metody. Primery [Mathematical Modelling: Ideas. Methods. Examples]. 2-e izd., ispr. Moscow, Fizmatlit, 2001, 320 p.

22. Maturana U.R., Varela F.Kh. Drevo poznaniya. Biologicheskie korni chelovecheskogo ponimaniya [The Tree of Knowledge. Biological Roots of Human Understanding]. Moscow, Progress-Traditsiya, 2001, 224 p.

23. Varela F.J. Self-organization: beyond appearances and into the mechanism. La NuovaCritica, 2015. Nuova serie, N 1–2, pp. 7–29.

24. David O. Dynamic causal models and autopoietic systems. Biol Res. 2007;40(4):487-502. Epub 2008 May 28. PMID: 18575681; PMCID: PMC2699881.

25. Rudrauf D., Lutz A., Cosmelli D., Lachaux J.P., Le Van Quyen M. From autopoiesis to neurophenomenology: Francisco Varela’s exploration of the biophysics of being. Biol Res. 2003;36(1):27-65, DOI: 10.4067/s0716-97602003000100005. PMID: 12795206.

26. The Customer Centric Enterprise: Advances in Mass Customization and Personalization. Edited by Mitchell M. Tseng and Frank T. Piller. N.Y. — Berlin: Springer, 2003. 535 p.

27. Saraev V.N., Podolyak V.I., Chudinova I.V., Panfilov S.A., Zhenikhov E.S. Informatsionnye ataki na brend. Epizod vtoroi [Informational Attacks Against the Brand. The Second Episode]. Ekonomicheskie strategii, 2008, no 4, pp. 62–67.

28. Anokhin K.V. Kognitom: gipersetevaya teoriya mozga: Doklad na Peterburgskom seminare po kognitivnym issledovaniyam. 28 dekabrya 2022 g., Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskii universitet, Institut kognitivnykh issledovanii [Cognite: Hypernetwork Brain Theory: Report at the St. Petersburg Seminar on Cognitive Research. December 28, 2022, St. Petersburg, St. Petersburg University, Institute for Cognitive Studies]. Saint Petersburg, 2022.

Следить за новостями ИНЭС: