On Modernization of Information Services for the National Economy Production Cluster

DOI: https://doi.org/10.33917/es-2.176.2021.128-133

The purpose of the present article is to draw the specialists’ attention to the fact that in order to create a self-sufficient and competitive national economy, it is necessary to start developing a new generation information service, primarily for its production cluster. The submission discusses how this can be done

References:

 

1. Geits B. Biznes so skorost’yu mysli [Business at the Speed of Though]. Moscow, EKSMO, 2007, p. 480.

2. Treier V.V. Produktsiya proizvodstvennogo naznacheniya: problemy i resheniya v “tsifrovoi ekonomike” [Industrial Purpose Products: Problems and Solutions in the “Digital Economy”]. Standarty i kachestvo, 2020, no 3, pp. 58–63.

3. Treier V.V. Sovremennaya ekonomika — podkhod s pozitsii strukturirovaniya dannykh [Modern Economy — Data Structuring Approach]. Standarty i kachestvo, 2019, no 9, p. 60–62.

Следить за новостями ИНЭС: