Faults of the Market Mechanism and Public Administration Failures: Methodological Aspects

DOI: 10.33917/es-8.166.2019.124-133

The article reveals the essence and forms of market mechanism flaws and failures of public administration. Their interaction in market system and influence on the development of the market economy is shown. The cordusion is: public administration should be based on spontaneous market mechanism, soften its’ flaws and prevent (or efficiently fix) the failures of its performance

References:

1. Keins Dzh. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [The General Theory of Employment, Interest and Money]. Moscow, Eksmo, 2007.

2. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]. Moscow, Eksmo, 2016.

3. Sazhina M.A. Upravlencheskaya ekonomika [Managerial Economics]. Moscow, ID “FORUM” — “INFRA-M”, 2016, pp. 13, 18.

4. Sazhina M.A., Chibrikov G.G. Ekonomicheskaya teoriya [Economic Theory]. Moscow, 2018, pp. 136–153, 166–167.

5. Khaiek F.A. Pagubnaya samonadeyannost’ [Pernicious Arrogance]. Moscow, Novosti, 1962.

6. Sazhina M.A. Nauchnye osnovy ekonomicheskoi politiki gosudarstva [Scientific Foundations of the State Economic Policy]. Moscow, ID “FORUM” — “INFRA-M”, 2018, pp. 77–78.

7. Pigu A. Ekonomicheskaya teoriya blagosostoyaniya [Economic Theory of Welfare]. Moscow, 1985.

8. Kouz R. Firma, rynok i pravo [Firm, the Market and Law]. Moscow, Novoe izdatel’stvo, 2007.

9. B’yukenen Dzh. Sochineniya [Collected Works]. Vol. 1. Moscow, 1997, p. 475.

10. Akhinov G.A., Zhil’tsov E.N. Ekonomika obshchestvennogo sektora [Public Sector Economics]. Moscow INFRA-M, 2014, p. 36.

11. Primakov E.M. Rossiya v sovremennom mire. Proshloe, nastoyashchee, budushchee [Russia in the Modern World. The Past, the Present, the Future]. Moscow, Tsentrpoligraf, 2018, p. 314.

12. Glaz’ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global’nogo krizisa [Strategy of the Advanced Development of Russia in the Global crisis]. Moscow, Ekonomika, 2010.

13. Sazhina M.A. Gosudarstvo v institutsional’noi ekonomike [The State in Institutional Economics]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik, 2006, no 9.

Следить за новостями ИНЭС: