Railroad That has Led Benes to Munich

#1. Minds Confusion
Railroad That has Led Benes to Munich

More than eighty years have passed since the ruling elite of England, France, Italy, Germany, and Czechoslovakia signed the Munich Agreement — a treaty that destroyed the integrity of Czechoslovakia. In the era of the “post-archive revolution of the 1990s” emergence in the scientific circulation of new, previously unknown documents has caused a new round of interest to this event among historians and the public.

References:

 1. Morozov S.V. K voprosu o roli tak nazyvaemoi Bukovinskoi zheleznoi dorogi v razvitii myunkhenskogo krizisa [To the Question of the Role of the So-called Bukovinian Railway in the Munich Crisis Development]. Slavyanovedenie, 2010, no 1.
 2. Morozov S.V. “Varshavskaya melodiya” dlya Moskvy i Pragi. Dokumenty iz lichnogo arkhiva I.V. Stalina, Sluzhby vneshnei razvedki Rossiiskoi Federatsii, II Otdela Glavnogo shtaba Voiska pol’skogo i dr. (1933–1939) [“Warsaw Melody” for Moscow and Prague. Documents from the Personal Archive of I.V. Stalin, Foreign Intelligence Service of the Russian Federation, II Department of the Polish Army General Staff, etc. (1933–1939)]. Moscow, 2017, p. 50.
 3. Morozov S.V. Pol’sko-chekhoslovatskie otnosheniya. 1933–1939. Chto skryvalos’ za politikoi “ravnoudalennosti” ministra Yu. Beka [Polish-Czechoslovak Relations. 1933–1939. What was Hidden Behind the Policy of “Equidistance” of Minister J. Beck]. Moscow, 2004, pp. 211–213.
 4. Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945). T. I (1935), opr. J. Zarański. Londyn, 1964, s. 305.
 5. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Russian Federation]. Fond 4459.
 6. Volkov V.K. Germano-yugoslavskie otnosheniya i razval Maloi Antanty. 1933–1938 [German-Yugoslav Relations and Collapse of the Little Entente. 1933–1938]. Moscow, 1966, p. 129.
 7. Оrt А. Malá dohoda а Mnichov. Československý časopis historický, 1954, roč. II, no 2, s. 236–237.
 8. Mirovoe khozyaistvo i mirovaya politika [World Economy and World Politics]. 1936, no 10, p. 159.
 9. Documents on German Foreign Policy 1918–1945. Ser. D, vol. I, Washington, 1949, pp. 407–409.
 10. Mikulicz S. Wpływ dyplomacji sanacyjnej na obalenie Titulescu. Sprawy Międzynarodowe, 1959, no 7–8.
 11. Paul-Boncour J. Entre deux guerres. Souvenirs de la IIIe République. T. II, Paris, 1946, p. 59.
 12. Wojciechowski M. Stosunki polsko-niemieckie. 1933–1938. Poznań, 1965, s. 329.
 13. Rossiiskii gosudarstvennyi voennyi arkhiv [Russian State Military Archive]. Fond 308k, opis’ 3, delo 360, list 147.
 14. Documents on British Foreign Policy. Ser. III, vol. II, London, 1949, pp. 404–406.
 15. Istoriya diplomatii [History of Diplomacy]. T. III, Moscow, 1965, p. 635.
 16. Dokumenty vneshnei politiki SSSR [USSR Foreign Policy Documents]. T. XXI, Moscow, 1977, p. 500.
 17. Kizchenko A.F. Vneshnyaya politika Chekhoslovakii nakanune Vtoroi mirovoi voiny (mai 1935 g. — mart 1939 g.) [Foreign Policy of Czechoslovakia on the Eve of the Second World War (May 1935 — March 1939)]: diss. … d-ra ist. nauk, Kiev, 1972, p. 442.
 18. Král V. Spojenectví československo-sovĕtské v evropské politice 1935–1939. Praha, 1970.
 19. Grylev A.N. Nakanune i v dni Myunkhena [On the Eve and in the Days of Munich]. Sovetsko-chekhoslovatskie otnosheniya mezhdu dvumya voinami. 1918–1939 [Soviet-Czechoslovak Relations Between Two Wars. 1918–1939]. Moscow, 1968.
 20. Zakharov M.V. Nakanune Vtoroi mirovoi voiny [On the Eve of the Second World War]. Novaya i noveishaya istoriya, 1970, no 5.
 21. Novye dokumenty iz istorii Myunkhena [New Documents from the History of Munich]. Moscow, 1958, p. 145.
Следить за новостями ИНЭС: