On “Capable Management” in the Agrarian Sector of Russia

#7. Foresight Boom
On “Capable Management” in the Agrarian Sector of Russia

Based on the analysis of the main performance indicators of the Russian agro-industrial complex (AIC) in 2016, the authors of the article conclude that the main driver of positive changes in the agro-industrial complex of Russia in recent years are mainly political decisions, and not institutional changes in the agro-industrial complex itself. It is noted that agrarian companies of Russia are evidently missing “capable management”, despite the presence of “very high level of formal education” among agrarian employees, which in turn determines the lack of receptivity in agrarian organizations for innovations, primarily in the sphere of agricultural management. The authors pay attention to the need to increase the “abilities” level of corporate agrarian management by creating in Russia a training system for namely “capable managers” and through forming a forward-looking Russian business culture in educational and agrarian organizations.

References:

  1. Sel’skoe khozyaystvo Rossii: itogi 2016 goda [Agriculture of Russia: the Results of 2016]. Khoroshie novosti Rossii, available at: http://rus.vrw.ru/page/selskoe-hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1.
  2. Ministerstvo sel’skogo khozyaystva Rossii [Russian Ministry of Agriculture], available at: http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/378.htm.
  3. Vsemirnyy bank nazval dva puti k “protsvetaniyu” rossiyskoy ekonomiki [The World Bank Named Two Ways to “Prosperity” of the Russian Economy]. Banki.ru, 2017, January, 12, available at: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9477657.
  4. Shevtsov V.V. Mikroekonomicheskaya ustoychivost’ sel’khozpredpriyatiy [Microeconomic Stability of Agricultural Enterprises]. Agrarnaya nauka, 2005, no. 7.
  5. Adizes I. Stili menedzhmenta — effektivnye i neeffektivnye [Management Styles — Effective and Inefficient]. 6-e izd. Moscow, Al’pina Pablisher, 2016, 198 p.
  6. Shevtsov V.V. Mikroekonomicheskaya ustoychivost’ i strategicheskoe predprinimatel’stvo [Microeconomic Stability and Strategic Entrepreneurship]. Krasnodar: GUP KK “Pechatnyy dvor Kubani”, 2003, 350 p.
  7. Druker P.R. Manadgment: Tasks, Responsibilities, Practices. New York Harper & Row, 1973. P. 616.
  8. Shevtsov V.V., Nazarova O.V. Effektivnyy biznes i delovaya kul’tura. Sovremennaya model’ effektivnogo biznesa [Effective Business and Business Culture. The Modern Model of Efficient Business]. Kniga 15. Pod obshch. red. S.S. Chernova. Novosibirsk: Izd-vo TsRNS, 2016, 198 p.
  9. Shevtsov V.V., Nazarova O.V. Vuzovskoe obrazovanie — element korporativnoy sistemy upravleniya znaniyami [Higher Education — an Element of the Corporate Knowledge Management System]: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Ekonomiko-pravovye aspekty strategii modernizatsii Rossii: mekhanizmy obespecheniya konkurentosposobnosti i kachestvennogo ekonomicheskogo rosta” [Materials of the International Scientific-Practical Conference “Economic and Legal Aspects of Russia’s Modernization Strategy: Mechanisms for Ensuring Competitiveness and Qualitative Economic Growth”]. Chast’ 1. Pod red. O.V. Inshakova, G.B. Kleynera, V.V. Sorokozherd’eva, Z.M. Khashevoy. Krasnodar, YuIM, 2010.
  10. Shevtsov V.V., Nazarova O.V. Podgotovka menedzherov v sootvetstvii s perspektivnoy rossiyskoy natsional’noy delovoy kul’turoy [Training Managers According to the Perspective Russian National Business Culture]. Krasnodar, KubGAU, 2016, 136 p.
Следить за новостями ИНЭС: