Mechanisms for Developing Military Production Diversification Programs Based on the Simulation Methods

DOI: 10.33917/es-1.187.2023.130-142

The main purpose of this work is to develop theoretical and methodological provisions for substantiation of strategic decisions in the field of forming (in the context of military production and import substitution diversification) plans for manufacturing high-tech civilian products by enterprises of the domestic military-industrial complex (DIC).

The following issues are addressed and resolved in the paper: 1) comparative analysis of the specific features of the organization of the of military products manufacturing was carried out; 2) proposals were made on the range of high-tech civilian products that can be produced by defence industry enterprises in the context of the military production diversification; 3) the expediency of using simulation modeling in formation and justification of military production diversification programs was proved; 4) the fundamental principles of building simulation models were formulated and substantiated; 5) the sequence, order, methods and procedures for developing medium-term and annual plans for economic and social development of diversified defence industry enterprises in the context of diversifying military production were developed.

Scientific novelty of the present article consists primarily in qualitative assessment of the impact of changing external factors on the results and performance of economic entities (enterprises), carried out with the help of simulation modeling as a working tool.

References:

1. Bratukhin A.G., Dmitriev O.N., Koval’kov Yu.A. Potentsial konversii [Conversion Potential]. Moscow, Mashinostroenie, 1992, 453 p.

2. Bratukhin A.G., Kulichkov E.N., Kalachanov V.D. Konversiya aviakosmicheskogo kompleksa Rossii [Conversion of the Russian Aerospace Complex]. Moscow, Mashinostroenie, 1994, 272 p.

3. Bratukhin A.G., Kalachanov V.D., Yakovlev S.P. Diversifikatsiya rossiiskogo aviatsionnogo promyshlennogo kompleksa [Diversification of the Russian Aviation Industrial Complex]. Moscow, MAI, 1999, 131 p.

4. Manturov D.V., Kalachanov V.D., Efimova N.S. Organizatsiya proizvodstva v aviatsionnoi promyshlennosti: analiz i perspektivy [Industrial Organization in the Aviation Industry: Analysis and Perspectives]. Monografiya. Moscow, Red. izd. Tsentr ITEP, 2013, 152 p.

5. Chemezov S.V., Volobuev P.A., Koptev Yu.I., Kashirin A.I. Diversifikatsiya, kompetentsii, problemy i zadachi. Novye vozmozhnosti [Diversification, Competencies, Problems and Challenges. New Opportunities]. Innovatsii, 2017, no 4, pp. 3–26.

6. Bat’kovskii A.M., Klochkov V.V. Upravlenie material’no-tekhnicheskoi bazoi predpriyatii oboronno-promyshlennogo kompleksa v usloviyakh diversifikatsii [Managing Material and Technical Base of Enterprises of the Defence-industrial Complex in the Context of Diversification]. Voprosy innovatsionnoi ekonomiki, 2020, vol. 10, no 1, pp. 363–374.

7. Bat’kovskii A.M., Fomina A.V. Razrabotka programmy diversifikatsii predpriyatiya oboronno-promyshlennogo kompleksa [Development of a Diversification Program for a Defence-industrial Complex Enterprise]. Nauka bez granits, 2020, no 5(45), pp. 151–157.

8. Balychev S.Yu., Bat’kovskii M.A., Kravchuk P.V., Sudakov V.A. Optimizatsiya programm diversifikatsii predpriyatii radioelektronnoi promyshlennosti [Optimization of Diversification Programs for Radio-electronic Industry Enterprises]. Nauka bez granits, 2020, no 2(42), pp. 27–32.

9. Varshavskii A.E., Dubinina M.G. Sinergiya proizvodstva voennoi i grazhdanskoi produktsii (na primere aviatsionnoi promyshlennosti) [Synergy in Manufacturing Military and Civilian Products (on the Example of the Aviation Industry)]. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’, 2017, vol. 13, no 1(346), pp. 20–33.

10. Varshavskii A.E., Makarova Yu.A. Povyshenie pokazatelei effektivnosti OPK na osnove rasshireniya proizvodstva produktsii grazhdanskogo naznacheniya [Increasing the Efficiency Indicators of the Defence Industry Based on the Expansion of Civilian Production]. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’, 2018, vol 14, no 7(364), pp. 1199–1219.

of Enterprises of the Military-industrial Complex and Ways of Promoting Civilian Products to the Market]. Menedzhment sotsial’nykh i ekonomicheskikh system, 2018, no 1, pp. 5–12.

12. Kondrat’ev N.D. Izbrannye sochineniya [Selected Writings]. Moscow, Ekonomika, 1993, 513 p.

13. Leont’ev V.V. Ekonomicheskie esse. Teoriya issledovaniya: fakty i politika [Economic Essays. Research Theory: Facts and Politics]. Moscow, Politizdat, 1990, 416 p.

14. Kovalevskii A.M. Tekhniko-ekonomicheskoe planirovanie v mashinostroenii [Feasibility Planning in Mechanical Engineering]. Moscow, Mashinostroenie, 1976, 312 p.

15. Kantorovich L.V. Ekonomicheskie raschety nailuchshego ispol’zovaniya resursov [Economic Calculations for the Best Use of Resources]. Moscow, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1960. 350 s.

16. Forrester Dzh. Osnovy kibernetiki predpriyatiya (industrial’naya dinamika) [Fundamentals of the Enterprise Cybernetics (Industrial Dynamics)]. Per. s angl.; Obshch. red. i predisl. D.M. Gvishiani. Moscow, Progress, 1971, 245 p.

17. Dudorin V.I., Alekseev Yu.N. Sistemnyi analiz ekonomiki na EVM [Systemic Analysis of the Economy on a Computer]. Moscow, Finansy i statistika,1986, 190 p.

18. Samochkin V.N. Gibkoe razvitie predpriyatiya. Analiz i planirovanie [Flexible Development of an Enterprise. Analysis and Planning]. Moscow, Delo, 1998, 333 p.

19. Zinger I.S., Modin A.A., Korotyaev M.F. Ekonomiko-organizatsionnye osnovy sozdaniya sistem obrabotki dannykh [Economic and Organizational Bases for Creating Data Processing Systems]. Moscow, Statistika, 1978, 527 p.

20. Mishin Yu.V., Kosterev N.B., Sukharev V.B., Mishin A.Yu. Metody, protsedury i instrumenty diversifikatsii predpriyatii i organizatsii OPK Rossii [Methods, Procedures and Tools for Diversification of Enterprises and Organizations of the Russian Defence Industry]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie), 2019, vol. 10, no 1, p. 50.

21. Mishin Yu.V. Organizatsionno-ekonomicheskie aspekty gosudarstvennoi podderzhki predpriyatii i organizatsii otechestvennogo OPK [Organizational and Economic Aspects of State Support for Enterprises and Organizations of the Domestic Defence Industry]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie), 2019, vol. 10, no 2, pp. 144–165.

Следить за новостями ИНЭС: