Identifying Leaders in the Major Production Groups

DOI: 10.33917/es-7.173.2020.92-98

The article dwells on the possibilities and features of methods and mechanisms tested at the program for identifying leaders of labour collectives

References:

1. Voenno-promyshlennaya komissiya: 60 let na strazhe Rodiny [Military-Industrial Commission: 60 years to Guard the Motherland]. Moscow, Oruzhie i tekhnologii, 2017, 1176 p.

2. Men’shchikov V.V., Kozlov G.V., Kutuzov I.V. Model’nyi analiz vozrastnoi dinamiki kadrovoi struktury predpriyatii oboronno-promyshlennogo kompleksa [Model Analysis of the Age Dynamics of the Personnel Structure at the Military-Industrial Complex Enterprises]. Promyshlennaya politika v Rossiiskoi Federatsii, 2008, no 6, pp. 61–66.

3. Liderskoe dvizhenie v Kontserne VKO “Almaz-Antei” [Leadership Movement in the JSC “Concern East Kazakhstan Region “Almaz-Antey”]. Moscow, Novoe Vremya, 2019, 316 p.

4. Programma vyyavleniya liderov trudovykh kollektivov Kontserna VKO “Almaz-Antei” [Program for Identifying Leaders of Labor Collectives in the JSC Concern VKO “Almaz-Antey”]. Moscow, Tipografiya “Mittel’ Press, 2017, p. 104.

Следить за новостями ИНЭС: