Functioning of Russian Trade Representatives in the EU Countries in the Paradigm of Value Chains

DOI: 10.33917/es-1.167.2020.42-47

The article examines the nature of trade representatives abroad and their role in Russian exporters’ participation in value chains. To this end the author proposes a role model for functioning of the Russian trade missions, as well as analyzes operation of Russian trade representatives in some EU countries in the paradigm of value chains and proposes measures to increase trade missions’ efficiency in some EU countries. As part of the analysis, the author made use of analytical reports on the state of economy and the main directions of foreign economic activity, prepared by trade representatives, as well as analytical materials received from trade missions of the Russian Federation abroad

References:

1. Shokhin A.N. Vzaimodeistvie rossiiskogo biznesa i diplomatii v interesakh modernizatsii strany [Interaction of Russian Business and Diplomacy in the Interests of the Country’s Modernization]. Mezhdunarodnaya zhizn’, 2010, no 8, pp. 31–35.

2. Ershov D.S. O kontseptsii formirovaniya novogo oblika torgovykh predstavitel’stv Rossiiskoi Federatsii [On the Concept of Creating a New Image of the Trade Representatives of the Russian Federation]. Gosudarstvennyi audit. Pravo. Ekonomika, 2015, no 1, pp. 74–80.

3. Petrosyan A.D. Reorganizatsiya torgovykh predstavitel’stv Rossii v usloviyakh liberalizatsii vneshneekonomicheskikh otnoshenii [Reorganization of Russian Trade Representatives in the Context of Liberalization of Foreign Economic Relations]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, Seriya: ekonomicheskie nauki, 2012, no 3, pp. 17–23.

4. Shlyamin V.A. Torgpredstvo — effektivnyi instrument ekonomicheskoi diplomatii [Trade Mission — an Effective Tool of Economic Diplomacy]. Diplomaticheskaya sluzhba, 2014, no 1, pp. 18–29.

5. Turlanov D.A. Torgovye predstavitel’stva za rubezhom: rossiiskii i inostrannyi opyt [Trade Missions Abroad: Russian and Foreign Experience]. Moskovskii zhurnal mezhdunarodnogo prava, 2016, no 2, pp. 122–137.

6. Prikhod’ko S.V. Stimulirovanie eksportnoi deyatel’nosti v zarubezhnykh stranakh i praktika podderzhki eksporta v Rossii [Stimulating Export Activity in Foreign Countries and the Practice of Export Support in Russia]. Moscow, Institut ekonomiki perekhodnogo perioda, 2007.

7. Analiticheskaya spravka torgpredstva Rossii v FRG “Obzor ekonomiki FRG za 2017 god” [Analytical Survey of the Russian Trade Mission in Germany “Overview of the German Economy for 2017”]. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF, available at: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/

8. Analiticheskaya spravka torgpredstva Rossii v Ispanii “Obzor ekonomiki Ispanii za 2017 god” [Analytical Survey of the Russian Trade Mission in Spain “Overview of the Spanish Economy for 2017”]. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF, available at: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/es/

9. Analiticheskaya spravka torgpredstva Rossii v Finlyandii “Obzor ekonomiki Finlyandii za 2017 god” [Analytical Report of the Russian Trade Mission in Finland “Overview of the Finnish Economy for 2017”]. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF, available at: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/fi/

10. Analiticheskaya spravka torgpredstva Rossii v Slovakii “Obzor ekonomiki Slovakii za 2017 god” [Analytical Report of the Russian Trade Mission in Slovakia “Overview of the Slovak Economy for 2017”]. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF, available at: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/fi/

Следить за новостями ИНЭС: