Energy Security of the Member States of the Eurasian Economic Union

DOI: 10.33917/es-1.187.2023.46-55

This article is devoted to ensuring the energy security of the member states of the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the EAEU). Certain issues of ensuring energy security are considered; It is noted that the key goal of ensuring the energy security of the Union should be, first of all, the maintenance of the energy resource base of the Union.

The acts of the EAEU bodies and the Member States devoted to ensuring energy security were considered.

It is noted that the term “energy security” is used in many international legal acts, but there is no monotonous content of this definition in international law.

The author proposed to develop a number of documents aimed at improving the energy security system.

References:

1. Likhachev V.L. Energeticheskaya bezopasnost’ i napravleniya ee obespecheniya v EAES [Energy Security and Directions for its Provision in the EAEU]. Energeticheskaya politika, 2017, no 1, pp. 47–55.

2. Abakumova M.M. Energeticheskaya bezopasnost’ EAES: vyzovy i riski [EAEU Energy Security: Challenges and Risks]. Innovatsii i investitsii, 2018, no 1, pp. 89–92.

3. R eshenie Soveta glav pravitel’stv SNG ot 29 maya 2020 g. “O Strategii ekonomicheskogo razvitiya Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv na period do2030 goda” [Decision of the Council of Heads of Government of the CIS dated May 29, 2020 “On the Economic Development Strategy of the Commonwealth of Independent States for the Period up to 2030”]. Edinyi reestr pravovykh aktov i drugikh dokumentov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv, available at: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6229.

4. Reshenie Soveta glav pravitel’stv SNG ot 1 iyunya 2018 g. “O Kontseptsii sotrudnichestva gosudarstv — uchastnikov SNG v oblasti innovatsionnogo razvitiya energetiki i razrabotki peredovykh energeticheskikh tekhnologii i Plane pervoocherednykh meropriyatii po ee realizatsii” [Concept of Cooperation between the CIS Member States in the Field of Innovative Development of the Energy Sector and the Development of Advanced Energy Technologies and the Plan of Priority Actions for its Implementation”]. Edinyi reestr pravovykh aktov i drugikh dokumentov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv, available at: http://cis.minsk.by/

5. Postanovlenie N 8-15 Parlamentskoi Assamblei Organizatsii Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti “O proekte Rekomendatsii po garmonizatsii zakonodatel’stva gosudarstv — chlenov ODKB v sfere ukrepleniya energeticheskoi bezopasnosti” [Resolution No. 8-15 of the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization “On the Draft Recommendations for the harmonization of the Legislation of the CSTO Member States in the Field of Strengthening Energy Security”]. Sait Parlamentskoi Assamblei Organizatsii Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti, available at: http://www.paodkb.ru/

6. Postanovlenie PA ODKB ot 13 oktyabrya 2017 g. N 10-4.1 “O model’nom zakone ODKB ‘Ob energeticheskoi bezopasnosti’” [Resolution of the CSTO PA dated October 13, 2017 No. 10-4.1 “On the CSTO Model Law “On Energy Security”]. Sait Parlamentskoi Assamblei Organizatsii Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti, available at: http://www.paodkb.ru/

7. Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze ot 29 maya 2014 g. [Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskoi ekonomicheskoi komissii, available at: //http:www.eurasiancommission.org.

8. Movkebaeva G.A., Ondash A.O., Bimagambetova Zh.T., Sailybaev A.M. Formirovanie obshchego energeticheskogo rynka EAES kak faktor obespecheniya energeticheskoy bezopasnosti Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza [Formation of the EAEU Common Energy Market as a Factor of Ensuring the Energy Security of the Eurasian Economic Union]. Journal of Philosophy, Culture and Political Science, 2018, no 3(65).

9. Reshenie Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 8 maya 2015 g. N 12 “O Kontseptsii formirovaniya obshchego elektroenergeticheskogo rynka Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza” [Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated May 8, 2015 No. 12 “On the Concept for Formation of the Common Electric Power Market of the Eurasian Economic Union”] // Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/

10. Protokol o vnesenii izmenenii v Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze ot 29 maya 2014 g. (v chasti formirovaniya obshchego elektroenergeticheskogo rynka Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza) [Protocol on Amendments to the Treaty on the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014 (in Terms of the Formation of a Common Electric Power Market of the Eurasian Economic Union)]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 31.05.2019.

11. Reshenie Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 31 maya 1916 g. N 7 “O Kontseptsii formirovaniya obshchego rynka gaza Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza” [Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated May 31, 1916 No. 7 “On the Concept for the Formation of a Common Gas Market of the Eurasian Economic Union”]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 01.06.2016.

12. Programma formirovaniya obshchego rynka gaza Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza i Plan meropriyatii po formirovaniyu obshchego rynka gaza Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, utverzhdennye Resheniem Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 6 dekabrya 1918 g. N 18 [Program for the Formation of a Common Gas Market of the Eurasian Economic Union and the Action Plan for the Formation of a Common Gas Market of the Eurasian Economic Union, Approved by Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated December 6, 1918 No. 18]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 07.12.2018.

13. Rasporyazhenie Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 1 oktyabrya 2019 g. N 6 “O garmonizatsii zakonodatel’stva gosudarstv — chlenov Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza v sfere transportirovki i postavki gaza mezhdu gosudarstvami-chlenami” [Decree of the Supreme Eurasian Economic Council dated October 1, 2019 No. 6 “On Harmonization of the Legislation of the Member States of the Eurasian Economic Union in the Field of Transportation and Supply of Gas between the Member States”]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 02.10.2019.

14. Reshenie Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 31 maya 2016 g. N 8 “O Kontseptsii formirovaniya obshchikh rynkov nefti i nefteproduktov Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza” [Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated May 31, 2016 No. 8 “On the Concept for the Formation of Common Markets for Oil and Petroleum Products of the Eurasian Economic Union”]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 01.06.2016.

15. Reshenie Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta ot 6 dekabrya 2018 g. N 23 “O Programme formirovaniya obshchikh rynkov nefti i nefteproduktov Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza” [Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated December 6, 2018 No. 23 “On the Program for the Formation of Common Markets for Oil and Petroleum Products of the Eurasian Economic Union”]. Ofitsial’nyi sait Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza, available at: http://www.eaeunion.org/, 07.12.2018.

16. Minbaeva D.S. K voprosu o ponyatii energeticheskoi bezopasnosti EAES [On the Issue of the Concept of the EAEU Energy Security]. Molodoi issledovatel’: vyzovy i perspektivy: Sb. statei po materialam CCVII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Young Researcher: Challenges and Prospects: Collection of articles based on the materials of the CCVII International Scientific and Practical Conference]. Moscow, Internauka, 2021, no 12(207), pp. 102–116.

17. Kontseptsiya obespecheniya energeticheskoi bezopasnosti Respubliki Armeniya, utverzhdennoi Rasporyazheniem Prezidenta Respubliki Armeniya ot 23 oktyabrya 2013 g. N RP-182-P [Concept for Ensuring the Energy Security of the Republic of Armenia, approved by Decree of the President of the Republic of Armenia dated October 23, 2013 No. RP-182-P].

18. Uglublennyi obzor politiki i programm v sfere energoeffektivnosti: Respublika Belarus’ [In-Depth Review of Energy Efficiency Policies and Programs: Republic of Belarus]. Sekretariat energeticheskoi khartii, 2013, available at: https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Belarus_2013_ru.pdf.

19. Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Belarus’ ot 23 dekabrya 2015 g. N 1084 “Ob utverzhdenii Kontseptsii energeticheskoi bezopasnosti Respubliki Belarus’” [Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated December 23, 2015 No. 1084 “On Approval of the Energy Security Concept of the Republic of Belarus”]. Natsional’nyi pravovoi internet-portal Respubliki Belarus’, 01.01.2016, 5/41477, available at: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21501084.

20. Zakon Respubliki Kazakhstan “O natsional’noi bezopasnosti Respubliki Kazakhstan” ot 6 yanvarya 2012 g. N 527-IV [Law of the Republic of Kazakhstan “On the National Security of the Republic of Kazakhstan” dated January 6, 2012 No. 527-IV]. Kazakhstanskaya Pravda, 2012, January 17.

21. Strategiya razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa do 2025 g., odobrennaya postanovleniem Pravitel’stva Kyrgyzskoi Respublike ot 13 fevralya 2008 g. N 47 [Development Strategy of the Fuel and Energy Complex until 2025, approved by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic dated February 13, 2008 No. 47]. Sait Kabineta ministrov Kyrgyzskoi Respubliki, available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/58883?cl=ky-kg.

22. Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 13 maya 2019 g. N 216 “Ob utverzhdenii Doktriny energeticheskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii” [Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2019 No. 216 “On Approval of the Energy Security Doctrine of the Russian Federation”]. Sobranie zakonodatel’stva RF, 2019, no 20, iss. 2421.

Следить за новостями ИНЭС: