Scientific and Methodological Approaches to the Problem of Creating a Model of an Enterprise’s Digital Twin

DOI: 10.33917/es-2.194.2024.54-63

The article dwells on scientific and methodological approaches to solving the problem of forming a model of a digital twin of an enterprise, the production process, products and resources at all stages of the life cycle, when all departments involved in development, production, operation, including repair work, are represented in the form of a computer network that unites the combined elements of three types: sensors (detectors), factors (actuators and devices), control and management bodies. Proposed scientific-methodological approaches and principles of a “virtual enterprise” modeling are quite universal since they permit to provide a reflection and mathematical description of the dynamics of changes in the performance of an enterprise, its divisions and transformation of properties and characteristics of high-tech products that occur during the production process.

References:

1. Gubinskiy A.M. Upravlenie tekhnologicheskim razvitiem v sfere oborony i bezopasnosti Rossii, SShA i Kitaya: istoricheskie aspekty i sovremennyy opyt [Managing Technological Development in the Sphere of Defence and Security of Russia, the USA and China: Historical Aspects and Modern Experience: Russia]. Vol. I. Rossiya. Moscow, Izdatel’skie resheniya, 2021, 626 p.

2. Computing Curricula 2005. The Overview Report. ACM and IEEE Computer Society, 2005, 62 p.

3. Bratukhin A.G., Dmitriev V.G. Strategiya, kontseptsiya, printsipy CALS: Rossiyskaya entsiklopediya CALS. Aviatsionno-kosmicheskoe mashinostroenie [Strategy, Concept, CALS Principles: Russian Encyclopedia of CALS: Aerospace Mechanical Engineering]. Moscow, OAO “NITs ASK”, 2008, pp. 15–26.

4. Kovshov A.N., Nazarov Yu.F., Ibragimov I.M., Nikiforov A.D. Informatsionnaya podderzhka zhiznennogo tsikla izdeliy mashinostroeniya: printsipy, sistemy i tekhnologii CALS/IPI [Information Support for the Life Cycle of Mechanical Engineering Products: Principles, CALS/IPI Systems and Technologies]. Ucheb. posobie dlya studentov vuzov. Moscow, Akademiya, 2007, 304 p.

5. Deryabin N.I., Kuprikov M.Yu., Markin L.V., Deniskin Yu.I., Bragintseva L.M., Evdokimenko V.N., Latysheva V.V. Kadrovoe obespechenie: Rossiyskaya entsiklopediya CALS: Aviatsionno-kosmicheskoe mashinostroenie [Personnel Support: Russian Encyclopedia of CALS: Aerospace Engineering]. Moscow, OAO “NITs ASK”, 2008, pp. 557–575.

6. Zhamoydik T.I., Revyakov G.A. Nauchno-metodicheskie podkhody k resheniyu zadachi modelirovaniya predpriyatiya na baze kontseptual’nykh polozheniy tsifrovykh tekhnologiy: Raketno-kosmicheskoe priborostroenie i informatsionnye sistemy [Scientific-methodological Approaches to Solving the Problem of Enterprise Modeling Based on the Conceptual Provisions of Digital Technologies: Rocket-space instrument engineering and information systems]. Vol. 8, vyp.

2. Moscow, RKS, 2021, pp. 32–42.

7. Vice Admiral Arthur K. Cebrowski, U.S. Navy, and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its Origin and Future. January 1998.

8. Gubinskiy A.M. Upravlenie tekhnologicheskim razvitiem v sfere oborony i bezopasnosti Rossii, SShA i Kitaya: istoricheskie aspekty i sovremennyy opyt [Managing Technological Development in the Sphere of Defence and Security of Russia, the USA and China: Historical Aspects and Modern Experience: the USA]. Vol. II. SShA. Moscow, Izdatel’skie resheniya, 2021, 710 p.

9. Hicks B. Industry 4.0 and Digital Twins: Key lessons from NASA, available at: https://www.thefuturefactory.com/blog/24>, 30.11.2020.

10. Bolton R.N., et al. Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms. J. of Service Management, 2018, Vol. 29, N 5, pp. 776–808.

11. Abdulmotaleb El Saddik A. Digital twins: the convergence of multimedia technologies. IEEE Multimedia, 2018, Vol. 25, N 2, pp. 87–92.

12. Tao F., et al. Digital twin-driven product de-sign framework. Intern. Journal of Production Research, 2018, pp. 1–19.

13. Revyakov G.A. Modelirovanie zhiznennogo tsikla nauchno-tekhnicheskoy produktsii: Nauka i tekhnologii: Materialy ХХХIХ Vserossiyskoy konferentsii po problemam nauki i tekhnologiy [Modeling the Life Cycle of Scientific-technical Products: Science and Technology: Proceedings of the XXXIX All-Russian Conference on Problems of Science and Technology]. Moscow, RAN, 2019, pp. 75–83.

14. Dorozhnaya karta razvitiya “skvoznoy” tsifrovoy tekhnologii “Novye proizvodstvennye tekhnologii” [Roadmap for the development of “end-to-end” digital technology “New production technologies”]. Konsul’tantPlyus, available at: www.consultant.ru. 2022

15. Revyakov G.A. Imitatsionnoe modelirovanie zhiznennogo tsikla izdeliy na baze nauchno-metodicheskogo apparata analiza i predstavleniya ob”ektov informatsionnogo vzaimodeystviya: Materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Sovremennye problemy sozdaniya i ekspluatatsii VVST”

[Simulation modeling of the product life cycle based on scientific-methodological apparatus for analyzing and presenting objects of information interaction: Proceedings of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference “Modern problems in the creation and operation of weapons, military and special equipment”]. Saint Petersburg, VKA, 2018, pp. 69–76.

16. Revyakov G.A. Modelirovanie predpriyatiya na baze nauchno-metodicheskogo apparata analiza i predstavleniya ob”ektov informatsionnogo vzaimodeystviya: V sb. trudov IV Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Aktual’nye problemy raketno-kosmicheskogo priborostroeniya i informatsionnykh tekhnologiy”. 5–7 iyunya 2018 g. [Modeling an enterprise on the basis of scientific-methodological apparatus for analyzing and representing objects of information interaction: Collection of proceedings of the IX All-Russian Scientific and Technical Conference “Current problems of rocket-space instrument engineering and information technologies.” June 5–7, 2018]. Moscow, AO “Rossiyskie kosmicheskie sistemy”, 2018, pp. 549–566.

17. Leont’ev A.N. Deyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ [Activities. Consciousness. Personality]. Moscow, Akademiya, 2005, 352 p.

18. Logutova L.V., Revyakov G.A. Intellektual’naya sistema upravleniya predpriyatiem: Opisanie patenta na izobretenie RU 2746687 S1 [Intelligent enterprise management system: Description of the invention patent RU 2746687 C1]. Byulleten’. 19.04.2021, no 11. Moscow, FSIS, 2021, 28 p.

Следить за новостями ИНЭС: