On the System Economics Basis Formation

#7. Foresight Boom
On the System Economics Basis Formation

Authors propose a new idea of the economic theory construction as a more systematic and reasonable. The authors divide the economics into five levels: nanoeconomics, microeconomics, mezoeconomics, macroeconomics and megaeconomics. Nanoeconomics is considered as economics of intellectual capital, intellectual property and innovations. Nanoeconomics is the systemic basis for all other economics, ensuing from it by meaning and substance. In the article there is noted the increasing significance of legal factor in modern economic theory and practice and, in particular, the IP law importance.

References:

 1. Leont’ev B.B. Sistemnaya innovatsionnaya ekonomika [System Innovation Economy]. Intellektual’naya sobstvennost’. Promyshlennaya sobstvennost’, 2015, no. 9, pp. 4–13.
 2. Aliev S.B. Pravovoy monitoring regulirovaniya intellektual’noy sobstvennosti v Evraziyskom ekonomicheskom prostranstve [Legal Monitoring of Intellectual Property Regulation in the Eurasian Economic Space]. Monitoring pravoprimeneniya, 2015, no. 3, pp. 4–13.
 3. Leont’ev B.B. Printsipy postroeniya ekonomiki intellektual’noy sobstvennosti [Principles of Building the Economy of Intellectual Property]. Monitoring pravoprimeneniya, 2014, no. 2, pp. 61–65.
 4. Leont’ev B.B., Alekseev V.I. Institutsiona’’nyy podkhod k upravleniyu intellektual’noy sobstvennost’yu v vysokotekhnologichnom biznese [Institutional Approach to Managing Intellectual Property in High-Tech Business]. Innovatsii, 2009, no. 4, pp. 67–74.
 5. Piotukh D.S. Uslovie samoorganizatsii innovatsionnogo protsessa [Condition of Self-Organization of the Innovation Process]. Monitoring pravoprimeneniya, 2014, no. 1, pp. 56–60.
 6. Coase R.H. The nature of the firm. Economica, 1937, vol. 4, no. 5.
 7. Samuel’son P. Ekonomika. Tom I. Moscow, MGP “Algon”, VNIISI, 1992.
 8. Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya [Creative Evolution]. Moscow, Kanon-press; Kuchkovo pole, 1998.
 9. Kartskhiya A.A. Isklyuchitel’noe pravo — stimul ili prepyatstvie dlya innovatsiy? [Exclusive right — an Incentive or an Obstacle to Innovation?]. Monitoring pravoprimeneniya, 2014, no. 1, pp. 37–43.
 10. Sevost’yanov V.L. Razvitie obshchestvennoy pravovoy ekspertizy v sfere innovatsionnoy deyatel’nosti [Development of Public Legal Expertise in the Field of Innovation]. Monitoring pravoprimeneniya, 2013, no. 1, pp. 69–71.
 11. Leont’ev B.B. Obshchaya teoriya prava. Intellektual’noe pravo [General Theory of Law. Intellectual Property Law]. Pravovaya informatika, 2013, no. 2, pp. 17–20.
 12. Glaz’ev S.Yu. Sovremennaya teoriya dlinnykh voln v razvitii ekonomiki [The Modern Theory of Long Waves in Economic Development]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii, 2012, no. 2 (57), pp. 8–27.
Следить за новостями ИНЭС: