Methodological approaches to identifying priority areas for the digital technologies implementation to ensure the competitiveness of the aerospace industry enterprises

DOI: 10.33917/mic-3.92.2020.12-19

In modern conditions of increasing role of digitalization, the issue of choosing priority areas for the digital technologies’ implementation is urgent in order to increase the competitiveness of the enterprises. Given the strategic importance of the enterprises of the space industry, the aim of the study is to develop a model for highlighting the priority areas of digitalization, which are most effective for increasing the share of digitalization of production processes. For this, economically-mathematically methods and functional dependencies are used. Based on the results of the study, the authors presented an economic and mathematical model of the dynamics of the digital technologies implementation, the economic analysis of the application of this model is carried out and proposed an approach to highlighting the priority areas of digitalization.

References:

1.Uchenov A.A., Chursin A.A., Grosheva P.YU. Strukturizaciya faktorov, opredelyayushchih konkurentosposobnost’ organizacii [Structuring of factors determining the competitiveness of an organization] // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2019. T. 7. № 3. pp. 29-34.

2.Kovkov D.V., Chursin A.A., Shamin R.V. Podhody po ocenke vliyaniya vneshnih i vnutrennih faktorov na konkurentosposobnost’ produkcii raketno-kosmicheskoj promyshlennosti [Approaches for assessing the impact of external and internal factors on the competitiveness of rocket and space industry products] // Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskij zhurnal. 2013. № 1. pp. 127-130.

3. Chursin A.A., Davydov V.A. Ekonomiko-matematicheskaya model’ vliyaniya riskov na konkurentosposobnost’ predpriyatij raketno-kosmicheskoj promyshlennosti [Economic-mathematical model of the influence of risks on the competitiveness of the enterprises of the rocket and space industry] // Ekonomika i upravlenie v mashinostroenii. 2012. № 5. pp. 46-52.

4. Kovkov D.V., CHursin A.A., SHamin R.V. Podhody k razrabotke metodiki otbora innovacionnyh tekhnologij, sposobstvuyushchih povysheniyu konkurentosposobnosti raketno-kosmicheskoj promyshlennosti [Approaches to the development of a methodology for the selection of innovative technologies that enhance the competitiveness of the rocket and space industry] // Oboronnaya tekhnika. 2013. № 3-4. pp. 77-80.

5. Chursin A.A., Solov’ev V.P. Vliyanie innovacij na mekhanizmy upravleniya konkurentosposobnost’yu [The impact of innovation on competitiveness management mechanisms] // Innovacii. 2013. № 3 (173). pp. 54-60.

6. Migin S. Ocenka sootvetstviya v tekhnicheskom regulirovanii: osobennosti rynka i vliyanie na konkurentosposobnost’ rossijskih predpriyatij [conformity assessment in technical regulation: market features and impact on the competitiveness of Russian enterprises] // Voprosy ekonomiki. 2009. № 11. pp. 124-135.

7. Gurkov I., Avraamova E., Tubalov V. Konkurentosposobnost’ i innovacionnost’ rossijskih promyshlennyh predpriyatij (po rezul’tatam massovogo oprosa ih rukovoditelej) [Competitiveness and innovativeness of Russian industrial enterprises (based on the results of a mass survey of their managers)] // Voprosy ekonomiki. 2005. № 2. pp. 40-52.

8. Fathutdinov R.A. Upravlenie konkurentosposobnost’yu organizacii [Organization competitiveness management]. Textbook. M., 2004.

9. Babkin A.V., Kunin V.A., Tarut’ko O.A. Vliyanie cifrovizacii ekonomiki na konkurentosposobnost’ predprinimatel’skih struktur [The impact of digitalization of the economy on the competitiveness of business structures] //Ekonomika i upravlenie. 2019. № 10 (168). pp. 65-73.

10. Chistyakova O.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predprinimatel’skih struktur putem vnedreniya cifrovyh tekhnologij [Improving the competitiveness of business structures through the introduction of digital technology] // Aktivizaciya intellektual’nogo i resursnogo potenciala regionov Materialy 4-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Activization of the intellectual and resource potential of the regions Materials of the 4th All-Russian Scientific and Practical Conference]. Under the scientific. ed.N.N. Danilenko, O.N. Baevoj, 2018. pp. 60-65.

11. Kravchenko N.A., Kuznecova S.A., Markova V.D., Solomennikova E.A., Titov V.V., CHeremisina T.P., YUsupova A.T., Baldina N.P., Halimova S.R. Innovacii i konkurentosposobnost’ predpriyatij [Innovation and competitiveness of enterprises] // edited by V.V. Titova; Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Novosibirsk, 2010.

12. Carneiro A. How does knowledge management influence innovation and competitiveness? // Journal of Knowledge Management. Volume 4, Issue 2, 1 June 2000. Pp. 87-98.

13. Pearce R.D. Decentralised R&D and strategic competitiveness: Globalised approaches to generation and use of technology in multinational enterprises (MNEs) // Research Policy. 1999. 28(2-3). pp. 157-178.

14. Tracey M., Vonderembse M.A., Lim J.-S. Manufacturing technology and strategy formulation: Keys to enhancing competitiveness and improving performance // Journal of Operations Management. 1999. 17(4). pp. 411-428.

15. Boutellier R., Gassmann O., Von Zedtwitz M. Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, 2008/ pp. 1-807.

16. Okat’ev N.A. Strategicheskie podhody k razvitiyu raketno-kosmicheskoj promyshlennosti RF v usloviyah nestabil’nosti mirovoj ekonomiki [Strategic approaches to the development of the rocket and space industry of the Russian Federation in conditions of instability of the world economy], 2013.

17. Braginskij O.B. Vybor prioritetnyh proektov pri realizacii gosudarstvennyh programm v usloviyah ogranichennyh finansovyh resursov [The selection of priority projects in the implementation of state programs in conditions of limited financial resources] // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. 2017. T. 16. № 12 (471). pp. 2254-2269.

18. Shushkevich N.A. Monitoring proektov dlya vybora prioritetnyh napravlenij razvitiya tekhnologij kosmicheskogo priborostroeniya [Project monitoring for the selection of priority areas for the development of space instrument technology] // Servis v Rossii i za rubezhom. 2011. № 5 (24). pp. 69-77.

19. Pashchenko A.F. Matrichnyj algoritm mnogokriterial’noj ocenki i vybora prioritetnyh proektov [The matrix algorithm of multicriteria assessment and selection of priority projects] // Problemnyj analiz i gosudarstvenno-upravlencheskoe proektirovanie. 2012. T. 5. № 1. pp. 79-86.

Следить за новостями ИНЭС: