Innovative Potential and Assessing Reserves of the High-Tech Engineering Technologies Development

#2. Breakthrough Betting
Innovative Potential and Assessing Reserves of the High-Tech Engineering Technologies Development

Innovative potential of technology (IPT) is a set of single indicators reflecting the ability of a technological system to develop. Analysis allows us to interpret IPT as a characteristic of scientific and technical potential (STP) constituting a small increment of the function that describes the NTP of a technological system or its subsystem for a small predetermined period of time in the vicinity of the considered time point. This idea allows us to estimate the reserves of technology development and outline effective ways for its development.

References:

 1. Ivanov V.V. Innovatsionnaya paradigma XXI [Innovative Paradigm XXI]. Moscow, Nauka, 2015, 383 p.
 2. Alekseev A.V., Kuznetsova N.N. Innovatsionnyi potentsial rossiiskoi promyshlennosti: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Innovative Potential of the Russian Industry: Current State and Development Prospects]. Interekspo Geo-Sibir’, 2014, vyp. 1, t. 3.
 3. Matveikin V.G., Dvoretskii S.I., Min’ko V.P. i dr. Innovatsionnyi potentsial: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Innovation Potential: Current State and Development Prospects]. Moscow, Mashinostroenie-1, 2007, 284 p.
 4. Arterchuk V.D., Guznoeva M.Yu. Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiya [Management of the Enterprise’s Innovation Potential]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami, 2012, no 10.
 5. Allaberdina L.R. Innovatsionnyi potentsial sotsial’no-ekonomicheskikh sistem: ponyatie, sushchnost’, otsenka v sovremennykh usloviyakh razvitiya [Innovation Potential of Socio-Economic Systems: Concept, Essence, Assessment in Modern Development Conditions]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami, 2013, no 8, pp. 7–14.
 6. Zhits G.I. Innovatsionnyi potentsial [Innovation Potential]. Saratov, SGTU, 1999, 164 p.
 7. Balashov A.I., Rogova E.M., Tkachenko E.A. Innovatsionnaya aktivnost’ rossiiskikh predpriyatii: problemy izmereniya i usloviya rosta [Innovative Activity of Russian Enterprises: Measurement Problems and Growth Conditions]. Saint Petersburg, Izd-vo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo un-ta, 2010, 206 p.
 8. Morgunov Yu.A. Innovatsionnyi potentsial tekhnologii kak mera ee investitsionnoi privlekatel’nosti [Innovation Potential of Technology as a Measure of Its Investment Attractiveness]. Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya: Ezhegodnik, ch. 2, 2016, pp. 378–382.
 9. Morgunov Yu.A., Saushkin B.P., Shandrov B.V. Razvitie ponyatiinogo apparata tekhnologii mashinostroeniya [Development of the Conceptual Apparatus of Mechanical Engineering Technology]. Spravochnik, Inzhenernyi zhurnal, 2016, no 4, pp. 3–7.
 10. Morgunov Yu.A. Innovatsionnyi potentsial metoda obrabotki kak mera effektivnosti tekhnologicheskikh investitsii [Innovative Potential of the Processing Method as a Measure of Technological Investments Efficiency]. Trudy III Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Prom-Inzhiniring – 2017” [Proceedings of the III International Scientific and Technical Conference “Prom-Engineering – 2017”]. Chelyabinsk, ITs YuUrGU, 2017, pp. 54–57.
 11. Solov’ev V.P. Innovatsionnaya deyatel’nost’ kak sistemnyi protsess v konkurentnoi ekonomike [Innovation Activity as a System Process in a Competitive Economy]. Kiev, Feniks, 2006, 560 p.
 12. Morgunov Yu.A., Saushkin B.P. Tekhniko-ekonomicheskie aspekty additivnogo formoobrazovaniya [Technical and Economic Aspects of Additive Morphogenesis]. Naukoemkie tekhnologii v mashinostroenii, 2016, no 7, pp. 28–35.
 13. Morgunov Yu.A., Saushkin B.P. Features of additive technologies implementation in aerospace equipment production. ICIE-2017. SHS Web of Conferences, 2017, January. Paperity, available at: https://paperity.org/p/160114919/features-of-additive-technologies-implementation-in-aerospace-equipment-production.
 14. Ruzavin G.I. Metodologiya nauchnogo poznaniya [Scientific Knowledge Methodology]. Moscow, YuNITI-DANA, 2009, 287 p.
 15. Technology Readiness Assessment Guide. U.S. Department of Energy Washington, D.C. 20585. DOE G 413.3-4A 9-15-2011, 33 p., available at: http://acqnotes.com/wp-content/uploads/2014/09/DOE-Technology-Readiness-Assessment-Guide-Sept-2011.pdf.
 16. Boitsov A.G., Morgunov Yu.A., Saushkin B.P. Sostoyanie perspektivy podgotovki inzhenernykh i nauchnykh kadrov v oblasti naukoemkogo mashinostroeniya [Status and Prospects of Engineering and Scientific Staff Preparation in the Field of High-Tech Engineering]. Ekonomicheskie strategii, 2015, no 4, pp. 12–19.
 17. Bichurin Kh.I., Morgunov Yu.A., Saushkin B.P. Modelirovanie i otsenka kadrovogo potentsiala nauchno-proizvodstvennogo predpriyatiya mashinostroeniya [Simulating and Evaluating Human Resources Potential of Research-Production Enterprise in Mechanical Engineering Sphere]. Ekonomicheskie strategii, 2016, no 6, p. 180–190.
 18. Morgunov Yu.A., Poluyanov V.S., Saushkin B.P. Analiz dinamiki i vyyavlenie tendentsii razvitiya naukoemkikh tekhnologii mashinostroeniya [Analyzing Dynamics and Revealing Tendencies of High Technologies Development in Mechanical engineering]. Ekonomicheskie strategii, 2017, no 7, pp. 110–119.
Следить за новостями ИНЭС: