Facilitating Scientific and Technical Projects

#1. Minds Confusion
Facilitating Scientific and Technical Projects

In this article, facilitation is seen as a healthy reaction to the world globalization and as a means of increasing efficiency while managing innovative scientific and technical projects. The author considers the main features of such facilitation and the processes of introducing such form of management into newly created and already existing scientific and technical projects.

References:

  1. Martynova A.V. Fasilitatsiya kak tekhnologiya organizatsionnogo razvitiya i izmenenii [Facilitation as Technology of Organizational Development and Change]. Organizatsionnaya psikhologiya, 2011, no 2, pp. 53–91, available at: http://orgpsyjournal.hse.ru.
  2. Mazur I.I. i dr. Upravlenie proektami [Project Management]. Ucheb. posobie dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial’nosti “Menedzhment organizatsii”. Pod obshch. red. I.I. Mazura i V.D. Shapiro. 6-e izd., ster. Moscow, Omega-L, 2010, pp. 55–59.
  3. Malakhov A.N. Ponyatie “instinkt vlasti” v kontekste sovremennoi filosofskoi antropologii [The Concept of “Power Instinct” in the Context of Modern Philosophical Anthropology]. Dis. … kand. filosof. nauk: 09.00.13; Rostov-on-Don, Severo-Kavkazskii nauchnyi tsentr vysshei shkoly, 2005, 150 p.
Следить за новостями ИНЭС: