“Enterprise Architecture” — the Conceptual Framework: Practical Applications and Development Prospects in the Current Context

#4. Monument up to the Sky
“Enterprise Architecture” — the Conceptual Framework: Practical Applications and Development Prospects in the Current Context

Information economy is forcing management to redefine drastically the business models of managerial decision making by leveraging the aspects of interdependence and mutual influence of business and information technology and systems. Such interaction, known as the concept of enterprise architecture (EA) in the international practice, opens up new possibilities for an effective strategy of the enterprise. The article analyzes the conceptual framework of EA and considers the tools and the technology of its deployment.

References:

 1. Fedotova M.A., Dresvyannikov V.A. i dr. Intellektual nyy kapital organizatsii: upravlenie i otsenka [Intellectual Capital of the Organization: Management and Evaluation]. Moscow, Finansovyy universitet pri Pravitel’stve RF, 2014, 252 p.
 2. Danilin A., Slyusarenko A. Arkhitektura i strategiya. “In’” i “Yan’” informatsionnykh tekhnologiy predpriyatiya [Architecture and Strategy. “Yin” and “Yan” of the Enterprise’s Information Technologies]. Moscow, Internet-Un-t Inform, Tekhnologiy, 2013, 504 p.
 3. Glaz’ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global’nogo krizisa [Strategy of Russia’s Advanced Development in the Context of Global Crisis]. Moscow, Ekonomika, 2010.
 4. Evans V. Klyuchevye strategicheskie instrumenty. 88 instrumentov, kotorye dolzhen znat’ kazhdyy menedzher [Key Strategic Tools. 88 Tools that Every Manager should Know]. Moscow, BINOM, Laboratoriya znaniy, 2015, 456 p.
 5. Geyts B. Biznes so skorost’yu mysli [Business at the Speed of Thought]. Moscow, EKSMO-Press, 2001, 480 p.
 6. Lyandau Yu.V., Stasevich D.I. Teoriya protsessnogo upravleniya [Theory of Process Management]. Moscow, INFRA-M, 2015, 118 p.
 7. Tel’nov Yu.F., Fedorov I.G. Inzhiniring predpriyatiya i upravlenie biznes-protsessami. Metodologiya i tekhnologiya [Enterprise Engineering and Business Process Management. Methodology and Technology]. Ucheb. posobie dlya studentov magistratury. Moscow, YuNITI-DANA, 2015, 207 p.
 8. Golokteev K., Matveev I. Upravlenie proizvodstvom: instrumenty, kotorye rabotayut [Production Management: Tools that Work]. Saint-Petersburg, Piter, 2008, 251 p. (Seriya “Praktika menedzhmenta”.)
 9. Drobik A. et al. The Gartner definition for the Real-Time enterprise. Gartner Research Note COM-18-3057, 2002/
 10. GOST R ISO 15704:2008 “Promyshlennye avtomatizirovannye sistemy. Trebovaniya k standartnym arkhitekturam i metodologiyam predpriyatiya” [Industrial Automated Systems. Requirements for Standard Architectures and Enterprise Methodologies], available at: https://docviewer.yandex.ru/view/484081685/?*=xmlo6Feo6aPhTEAtdNAb69iW0CB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9maXRwLmlmbW8ucnUvc2hhcmVkL2ZpbGVzLzIwMTEwNi8xMl8yN.
 11. Sheer A. Modelirovanie biznes-protsessov [Business Processes Modeling]. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow, Vest’-Meta Tekhnologiya, 2000.
 12. Sadovskaya T.G. Organizatsionno-ekonomicheskoe proektirovanie biznesa naukoemkikh predpriyatiy [Organizational-Economic Planning of High-Tech Enterprises’ Business]. Moscow, Pogranichnaya akademiya FSB Rossii, 2010
 13. Chemezov S.V, Turko N.I., Kulakov S.A., Drogovoz P.A. Razvitie sistemy strategicheskogo menedzhmenta integrirovannykh struktur GK “ROSTEKh” na osnove kontseptsii setetsentrichnosti [Developing a Strategic Management System for Integrated Structures of the Rostec Corporation Based on the Network-Centricity Concept]. Sb. nauchnykh statey “Problemy strategicheskogo menedzhmenta…” [Problems of Strategic Management …]. Moscow, TsOP AVN, 2011, 280 p.
 14. Repin V.V. Biznes-protsessy. Modelirovanie, vnedrenie, upravlenie [Business Processes. Modeling, Implementation, Management]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2013, 512 p.
 15. Menedzhment protsessov [Process Management]. Pod red. Y. Bekkera, L. Vilkova, V. Taratukhina. Moscow, Eksmo, 2010, 384 p.
 16. Kane M.M., Ivanov B.V., Koreshkov V.N., Skhirtladze A.G. Sistemy, metody i instrumenty menedzhmenta kachestva [Systems, Methods and Tools of Quality Management]. 2-e izd., Saint-Petersburg, Piter, 2012, 576 p.
 17. Sochnev S.V., Khulap G.S. Tekhnologii i sistemy informatsionnogo korporativnogo upravleniya [Technologies and Systems of Information Corporate Management]. Moscow, 2002, 200 p.
 18. Kondrat’ev V.V. Upravlenie arkhitekturoy predpriyatiya: konstruktor regulyarnogo menedzhmenta [Managing Enterprise Architecture: Regular Management Kit]. 2-e izd., pererab. i dop. Moscow, INFRA-M, 2015, 358 p.
 19. Zakhman Dzh. Struktura arkhitektury informatsionnykh system [Structure of the Information Systems Architecture]. IBM Systems Journal, vol. 26, no. 3, 1987.
 20. Pererva A., Eranov S., Ivanova V., Sergeev S. Put’ IT-menedzhera. Upravlenie proektnoy sredoy i IT-proektami [Way of the IT Manager. Project Environment and IT-Projects Management]. Saint-Petersburg, Piter, 2016, 320 p.
 21. Gagarina L.G., Fedorov A.R. Vvedenie v arkhitekturu programmnogo obespecheniya [Introduction to Software Architecture]. Moscow, INFRA — M, 2017, 230 p.
 22. Eeles P. What is a software architecture?, available at: http://www/ibm.com/developerworks/rational/library/feb06/eeles.
 23. Mikhnenko P.A. Teoriya organizatsi [Theory of Organization]. Moscow, Moskovskiy finansovo-promyshlennyy universitet “Sinergiya”, 2013, 336 p.
 24. GAO. Information technology. Enterprise Architecture Use across the Federal Government Can Be Improved. 2002, February.
 25. Porter M. Konkurentnoe preimushchestvo [Competitive Advantage]. 3-e izd. Moscow, Al’pina Biznes Buks, 2008, 715 p.
Следить за новостями ИНЭС: