Effective Risk Management Strategy as a Basis for Economic Security of a Bank

#3. Attraction of Diversity
Effective Risk Management Strategy as a Basis for Economic Security of a Bank

This article discusses development of a strategy for banking risks management, aimed at ensuring the economic security of a bank in the current economic conditions. Banks influence functioning of large enterprises, whose successful operation provides the country’s economic security.

References:

  1. Kartashov S.V., Chebotarev S.S. Upravlenie riskami v sotsial’no-ekonomicheskoy sisteme sovremennogo obshchestva [Risk Management in the Socio-Economic System of Modern Society]. Sbornik statey VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii po problemam zashchity naseleniya i territoriy ot chrezvychaynykh situatsiy “Strategicheskie riski chrezvychaynykh situatsiy: otsenka i prognoz” [Materials of the VIII All-Russian Scientific-Practical Conference on the Problems of Population and Territories Protection from Emergency Situations “Strategic Risks of Emergencies: Assessment and Forecast”]. Moscow, Tsentr strategicheskikh issledovaniy grazhdanskoy zashchity MChS Rossii, 2003, pp. 170–173.
  2. Golubev S.S., Sekerin V.D. Bankovskiy menedzhment [Banking Management]. Uchebnik. Moscow, Prospekt, 2016, p. 88.
  3. Golubev S.S. Formirovanie dolgosrochnykh sistem motivatsii personala [Formation of Long-Term Staff Incentive Systems]. Bankovskoe delo, 2014, no. 9, pp. 68–73.
  4. Golubev S.S. Problemy ucheta riska motivatsii top-menedzherov finansovykh organizatsiy v usloviyakh globalizatsii [Problems of Accounting for the Risk of Motivating Top-Managers of Financial Institutions in Globalization Context]. Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Ekonomicheskie aspekty razvitiya rossiyskoy industrii v usloviyakh globalizatsii”, 2014, May, 23 [Materials of the International Scientific-Practical Conference “Economic Aspects of the Russian Industry Development in Globalization Context”, May 23, 2014.]. Moscow, MAMI, 2014.
  5. Golubev S.S. Sootvetstvuyut li sistemy oplaty truda v rossiyskikh bankakh rezul’tatam deyatel’nosti i urovnyu prinimaemykh riskov? [Whether Remuneration Systems in Russian Banks Correspond to Operating Results and the Level of Risks Accepted?]. Bankovskoe delo, 2016, no. 1, pp. 66–75
Следить за новостями ИНЭС: