Basic Mechanisms for Developing State Strategic Planning in the Russian Federation

DOI: https://doi.org/10.33917/es-6.180.2021.46-57

In modern conditions, implementation of sustainable progressive movement of the country by carrying out large-scale structural changes can be realized only on the basis of a centralized identification of areas, goals, priorities of socio-economic development, as well as indicators of strategies, programs and plans interconnected at all levels of the country’s national economy management. Methodologically the article is based on dialectical method of scientific knowledge, as well as systemic and institutional approaches. Scientific periodicals (monographs, scientific articles, etc.) and official documents of legislative and executive authorities of the Russian Federation on the issues of state strategic and long-term planning in Russia and the USSR were used as an information and analytical base. The article dwells on the following issues: 1) as a result of analysis of domestic and foreign literary sources, as well as regulatory and methodological guidelines in the field of state strategic planning, its main shortcomings were identified. According to the authors, these include: dissemination of program-targeted management methods not only into all spheres of socio-economic development, but also to the areas of budget allocations, the lack of sufficient information base of calculations; 2) methodological approach (stages, sequence of work, methods and procedures) to elaborating state programs for the economic development of the country, industries and regions is proposed; 3) application of the methods of hierarchies analysis (MHA) and network modeling (NPM) as the main methods for developing state programs is substantiated; 4) proposals on the composition and structure of the information base for calculating indicators of state programs are given.

Источники:

1. Kondrat’ev N.D. Izbrannye sochineniya [Selected Works]. Moscow, Ekonomika, 1993, 543 p.

2. Leont’ev V.V. Ekonomicheskie esse. Teoriya issledovaniya, fakty i politika [Economic Essays. Research Theory, Facts and Politics]. Moscow, 2003, 156 p.

3. Kantorovich L.V. Matematicheskie metody organizatsii planirovaniya proizvodstva [Mathematical Methods for Organizing Production Planning]. Moscow, Izd-vo Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 1939, 67 p.

4. Afonina I.A., Ivanova O.D., Panasevich O.E. O konferentsii “Strategicheskoe planirovanie v usloviyakh narastaniya vneshnikh ugroz: neobkhodimost’ mobilizatsii vnutrennikh resursov dlya razvitiya Rossii” [On the Conference “Strategic Planning in the Face of Growing External Threats: the Need to Mobilize Internal Resources for the Development of Russia”]. Mikroekonomika, 2014, no 6, pp. 138–144.

5. Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Vozrozhdenie planirovaniya, uroki (politiko-ekonomicheskii diskurs) [Revival of Planning, Lessons (Political and Economic Discourse)]. Problemy teorii praktiki upravleniya, 2016, no 1, pp. 8–18.

6. Bukhval’d E.M. Strategicheskii dolgostroi; viden li itog? [Strategic Long-Term Construction; is There Any Result?]. ETAP. Ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika, 2017, no 6, pp. 33–47.

7. Gaganov A.A. Est’ li v Rossii strategicheskoe planirovanie? [Is There Strategic Planning in Russia?]. Newsland, 2016, January, 28, available at: https://newsland.com/user/4297788347/content/est-li-v-rossii-strategicheskoe-planirovanie/5001679.

8. Klimanov V.V., Budaeva K.V., Chernyshova N.A. Promezhutochnye itogi strategicheskogo planirovaniya v regionakh Rossii [Interim Results of Strategic Planning in Russian Regions]. Ekonomicheskaya politika, 2017, no 5, pp. 104–127.

9. Mishin Yu.V., Mishin A.Yu. Organizatsionno-metodicheskie problemy sozdaniya normativnoi bazy strategicheskogo planirovaniya v Rossii [Organizational and Methodological Problems of Creating a Regulatory Framework for Strategic Planning in Russia]. Monografiya. Moscow, Nauka, 2016, 259 p.

10. Mishin Yu.V., Pisareva O.M., Mishin A.Yu., Alekseev V.A. Normativnaya baza strategicheskogo planirovaniya: osnovy, nereshennye problemy i napravleniya razvitiya [Regulatory Framework for Strategic Planning: Fundamentals, Unresolved Problems and Development Areas]. Monografiya. Moscow, Nauka, 2019, 404 p.

11. Mishin Yu.V. Metodicheskie problemy opredeleniya ob”emov resursnogo obespecheniya meropriyatii natsional’noi programmy “Tsifrovaya ekonomika” [Methodological Problems of Measuring the Volume of Resource Provision for the “Digital Economy” National Program]. Mikroekonomika, 2019, no 6, pp. 5–17.

12. Mishin Yu.V., Suyazova S.A. Problemy programmno-tselevogo upravleniya v Rossii [Problems of Program-Targeted Management in Russia]. Mikroekonomika, 2020, no 6, pp. 5–17.

13. Nazarov V.P. Strategicheskoe planirovanie kak vazhneishii faktor povysheniya effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya [Strategic Planning as the Most Important Factor in Improving the Public Administration Efficiency]. Vlast’, 2013, no 12, pp. 4–11.

14. Seliverstov V.E. Strategicheskoe planirovanie I strategicheskie proschety; rossiiskie realii i tendentsii [Strategic Planning and Strategic Miscalculations; Russian Realities and Trends]. Region, ekonomika i sotsiologiya, 2016, no 4, pp. 6–46.

15. Smirnova O.O. Paradigmy i paralleli. O smene paradigmy odnopolyarnogo mira v strategicheskom planirovanii [Paradigms and Parallels. On Changing the Unipolar World Paradigm in Strategic Planning]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie), 2014, no 3, pp. 107–110.

16. Kratkie otchety o realizatsii FTsP (dannye 2020 g.) po sostoyaniyu na 01.01.2021 [Brief Reports on Implementing the FTP (data 2020) as of 01.01.2021]. FTsP. Federal’nye tselevye programmy Rossii, available at: http://fcp.economy.gov.ru/bin/cis/fcp/egi/Fcp/VievFinDoc?/cgi.

17. Lisin V.S., Uzyakov M.P. Otrasl’ v sisteme mezhotraslevykh svyazei: vozmozhnosti analiza i prognozirovaniya [Industry in the System of Intersectoral Links: Possibilities of Analysis and Forecasting]. Monografiya. Moscow, TEIS, 2002, 215 p.

18. Panchenko A.I. Mezhotraslevye kompleksy — tselevye programmy ikh razvitiya [Intersectoral Complexes — Target Programs for Their Development]. Moscow, Nauka, 1979, 183 p.

19. Metodicheskie ukazaniya k razrabotke gosudarstvennykh planov ekonomicheskogo i sotsial’nogo razvitiya SSSR [Methodological Guidelines for Elaborating the State Plans for Economic and Social Development of the USSR]. Moscow, Ekonomika, 1980, 776 p.

20. Metody razrabotki natural’no-stoimostnykh modelei [Methods of Developing Natural-Cost Models]. Pod nauch. red. kand. ekon. nauk R.A. Buzunova. Moscow, NIEI pri Gosplane SSSR, 1973, 139 p.

21. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar’ [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Akademik, available at: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/

22. Barancheev V.P., Maslennikova N.P., Mishin V.M. Upravlenie innovatsiyami [Innovation Management]. Moscow, Yurait, 2015, 679 p.

23. Kratkii ekonomicheskii slovar’ [Brief Economic Dictionary]. Pod red. Yu.A. Belika, E.F. Borisova, G.Ya. Kipermana. Moscow, IPL, 1989, 398 p.

24. Saati T., Kerns K. Analiticheskoe planirovanie. Organizatsiya system [Analytical Planning. Systems Organization]. Moscow, Radio i svyaz’, 1991, 224 p.

25. Arkhangel’skii V.N. Ratsionalizatsiya upravleniya v NII i KB [Rationalization of Management in Research Institutes and Design Bureaus]. Moscow, Ekonomika, 1972, 152 p.

26. Bashin M.L. Planirovanie rabot otraslevykh NII i KB [Planning the Work of Industry Research Institutes and Design Bureaus]. Moscow, Ekonomika, 1973, 247 p.

27. Bobryshev D.N., Nisevich E.V. Setevye metody upravleniya (opyt primeneniya setevykh metodov v NII, KB i opytnom proizvodstve) [Network Management Methods (Experience in Applying Network Methods in Research Institutes, Design Bureaus and Pilot Production)]. Moscow, Moskovskii rabochii, 1973, 159 p.

28. Metody organizatsii i upravleniya konkurentosposobnym proizvodstvom [Methods of Competitive Production Organization and Management]. Monografiya. Avtor. kollektiv; pod obshch. red. d-ra ekon. nauk, prof. Yu.V. Mishina. Moscow, Institut mikroekonomiki, 2011, 366 p.

Следить за новостями ИНЭС: