Assessing the Quality of Socio-Economic Development Strategies: How to Choose the Best Approach?

DOI: 10.33917/es-8.166.2019.134-139

What approach is better to put into practice for evaluating strategies of socio-economic development of cities and regions of the Russian Federation? What are peculiar features of existing approaches? To answer these questions, the author examines strategies evaluating methods proposed in the works by B.S. Zhikharevich, I.N. Ilyina and E.E. Plisetsky, V.V. Klimanov and K.V. Budaeva, P.V. Pogrebnyakov, V.N. Knyaginin, I.A. Nikolaev and O.S. Tochilkina, V.E. Seliverstov. These approaches were divided into four groups depending on the purpose of assessment. It was revealed that considered approaches cover the full life cycle of a strategic document — from setting the task on its development to evaluating the final strategy “from outside”. Many approaches include the image of a sample strategy, with which a strategic document is compared to assess its quality, but at the same time, ideas about high-quality, “ideal” strategy in different works differ significantly. In conclusion, practical recommendations for choosing a methodology for evaluating a strategy are given

References:

1. Pogrebnyakov P.V. Ekonomiko-geograficheskaya tipologiya v razrabotke i otsenke strategii razvitiya munitsipal’nykh raionov i gorodskikh okrugov Kaliningradskoi oblasti [Economic and Geographic Typology in Developing and Evaluating Strategies for the Development of Municipal and Urban Districts in the Kaliningrad Region]. Dis. … kand. geogr. nauk. Kaliningrad, 2014, available at: http://bestsm.ru/

2. Knyaginin V.N., Lipetskaya M.S. Prakticheskie aspekty razrabotki strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov RF [Practical Aspects of Developing Strategies for Socio-Economic Development of the RF Regions]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, 2008, no 2, pp. 163–168.

3. Zhikharevich B.S., Lebedeva N.A., Rusetskaya O.V., Pribyshin T.K. Strategii malykh gorodov: territoriya tvorchestva [Strategies of Small Towns: Territory of Creativity]. Saint Petersburg, Mezhdunarodnyi tsentr sotsial’no-ekonomicheskikh issledovanii “Leont’evskii tsentr”, 2017, 68 p.

4. Policy paper on urban strategic planning: Local leaders preparing for the future of our cities Includes regional reports and case studies. United Cities and Local Governments, 2010.

5. Zhikharevich B.S., Pribyshin T.K. Aprobatsiya podkhodov k izucheniyu soderzhaniya munitsipal’nykh strategii [Testing Approaches to the Study of Municipal Strategies Content]. Region: ekonomika i sotsiologiya, 2014, no 2.

6. Il’ina I.N., Plisetskii E.E. i dr. Budushchee regionov Rossii: analiticheskii obzor dokumentov strategicheskogo planirovaniya sub”ektov RF [The Future of Russian Regions: Analytical Review of the Documents on Strategic Planning of the RF Constituent Entities]. Moscow, Vysshaya shkola ekonomiki, Institut regional’nykh issledovanii i gorodskogo planirovaniya, 2015.

7. Nikolaev I.A., Tochilkina O.S. Strategii i programmy razvitiya regionov (sravnitel’nyi analiz): analitich. doklad [Regional Development Strategies and Programs (Comparative Analysis): Analytical Report]. Auditorsko-konsaltingovaya kompaniya FBK, Departament strategicheskogo analiza, 2006, available at: https://www.fbk.ru/upload/docs/regions_strategy.pdf.

8. Seliverstov V.E., Mel’nikova L.V. Analiz sostoyaniya strategicheskogo planirovaniya v regionakh Sibirskogo federal’nogo okruga [Analysis of Strategic Planning in the Regions of the Siberian Federal Area]. Region: Ekonomika i Sotsiologiya, 2011, no 3, pp. 3–21.

9. Seliverstov V.E. Regional’noe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike [Regional Strategic Planning: from Methodology to Practice]. Novosibirsk, IEOPP SO RAN, 2013.

10. Klimanov V.V., Budaeva K.V., Chernyshova N.A. Napravleniya regional’nogo strategirovaniya I programmirovaniya v Rossii [Directions of Regional Strategic Planning and Programming in Russia]. Regional’nye issledovaniya, 2016, no 4, pp. 17–30.

Следить за новостями ИНЭС: