Strategic Factor of Energy in Changing the Trend of Catching-up Technological Development

DOI: https://doi.org/10.33917/es-4.178.2021.48-53

The article examines the problems of structural modernization of the Russian economy in relation to applying the fuel and energy complex potential. The author reveals regularities of structural modernization and identifies the role of the fuel and energy complex as the most important element for developing the country’s productive forces. Creating a trajectory of sustainable economic growth requires an increased efficiency of using the energy complex potential. It is substantiated that the low technical and technological level of extractive and processing sectors of the fuel and energy complex, pricing imbalances, ruble devaluation don’t meet the strategic goals of industrial development and achieving economic security

References:

 

1. Lenchuk E.B., Filatov V.I. Rossiiskaya ekonomika: poisk effektivnoi strategii [Russian Economy: the Search for Effective Strategy]. Mir novoi ekonomiki, 2018, p. 18.

2. Kalabekov I.G. Rossiya, Kitai i SShA v tsifrakh, available at: http://chius.ru.

3. Dubrovskii A.V. Razmyshleniya o strukturno- tekhnologicheskikh preobrazovaniyakh i liberal’nykh al’ternativakh ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Reflections on Structural and Technological Transformations and Liberal Alternatives of Economic Development in Russia]. Ekonomika ustoichivogo razvitiya, 2020, no 2, p. 85.

4. Sorokin D.E. O sposobnosti Rossii k sotsial’no-ekonomicheskim transformatsiyam [On Russia’s Capacity for Socio-Economic Transformations]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, 2019, no 1, p. 26.

5. Shcherbakov V.N., Dubrovskii A.V. Modernizatsiya ekonomiki i problemy effektivnosti [Modernization of the Economy and Efficiency Problems]. Samoupravlenie, 2020, vol. 2, no 2, p. 644.

6. Pasikun V.N., Dubrovskii A.V. Metodologicheskie problemy otsenki effektivnosti investitsionnykh proektov v promyshlennosti [Methodological Problems of Evaluating the Investment Projects Effectiveness in Industry]. Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2015, no 12-3, p. 910.

7. Makarova I.V. Sistema prioritetov razvitiya Rossii [The System of Russia’s Development Priorities]. Aktual’nye problemy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii, 2014, no 1, p. 58.

8. Dubrovskii A.V. Formirovanie sovremennoi paradigm ustoichivogo ekonomicheskogo razvitiya [Creating a Modern Paradigm of Sustainable Economic Development]. Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2020, no 3, p. 874.

9. Kozyrenko P.V., Shcherbakova N.S., Karpova L.A. Sistema upravleniya proizvodstvennymi aktivami kak instrument menedzhmenta elektroenergeticheskikh kompanii [Production Assets Management System as a Management Tool for Electric Power Companies]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2019, no 8, p. 19.

10. Sopilko N.Yu., Shcherbakova N.S. Osnovy upravleniya proizvodstvennymi i material’nymi potokami [Fundamentals of Production and Material Flows Management]. Moscow, RUDN, 2019, 105 p.

11. Shcherbakov V.N., Dubrovskii A.V. Aktual’nye problemy transformatsionnykh protsessov v promyshlennosti i ikh vliyanie na ekonomicheskii rost [Actual Problems of Transformation Processes in Industry and Their Impact on Economic Growth]. Ekonomika ustoichivogo razvitiya, 2020, no 2, p. 203.

12. Dementyev V.V., Scherbakov A.P. Profit and Economic Growth Terra economicus, 2017, no 15 (3), p. 90.

13. Shcherbakov V.N., Dubrovskii A.V., Baldin K.V., et al. Investitsii i innovatsii [Investments and Innovations]. Moscow, ITK “Dashkov i K°”, 2018, p. 138.

14. Shcherbakova N.S. Napravleniya povysheniya effektivnosti deyatel’nosti v oblasti gosudarstvennogo regulirovaniya TEK [Areas for Increasing Activities Efficiency in the Sphere of State Regulation of the Fuel and Energy Complex]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2017, no 2, p. 27.

15. Shcherbakov V.N. Politicheskaya ekonomiya v kontekste al’ternativ razvitiya [Political Economy in the Context of Development Alternatives]. Moscow, ITK “Dashkov i K°’, 2019, p. 532.

16. Shcherbakova N.S., Churilova V.V., Bogachenko D.V. Problemy obnovleniya osnovnykh fondov kompanii toplivno-energeticheskogo kompleksa Rossii [Problems of Updating the Companies’ Fixed Assets in the Fuel and Energy Complex of Russia]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyi

nauchnyi zhurnal, 2017, no 62, p. 6.

17. Shcherbakov V.N., Dubrovsky A.V., Makarova I.V. Strategic guidelines and priorities of Russia’s industrial  transformation. International Journal of Management, 2020, vol. 11, no 5, p. 944.

Следить за новостями ИНЭС: