New Strategy of Industrial Policy and Its Role in Modernization of the Russian Economy

#7. Connected Space
New Strategy of Industrial Policy and Its Role in Modernization of the Russian Economy

The article defines the essence of industrial police in the context of the main challenge — objective necessity of modernization of the Russian economy; special attention is given to three debatable aspects of elaboration of the new strategy of industrial police: defining its strategic goal, choice of strategic model of industrial development, defining the main directions of industrial policy. The key importance of the main statements of the Presidential Message to the Federal Assembly for handling these problems is underlined.

References:

 1. Promyshlennaya politika v usloviyakh industrializatsii [Industrial Policy in the Conditions of Industrialization]. Pod redaktsiei S.A. Tolkacheva. Moscow, MAKS Press, 2015, p. 18.
 2. Ekonomika znanii [Knowledge Economy]. Otvetstvennyi redaktor V.P. Kolesov. Moscow, INFRA-M, 2008, p. 9.
 3. Teoriya i praktika ekonomiki i sotsiologii znaniya [Theory and Practice of Knowledge Economy and Sociology]. Nauchnyi sovet po Programme fundamental’nykh issledovanii Prezidiuma Rossiiskoi akademii nauk “Ekonomika i sotsiologiya znaniya”. Moscow, Nauka, 2007, p. 29.
 4. L’vov D.S., Glaz’ev S.Yu. Teoreticheskie i prikladnye aspekty upravleniya NTP [Theoretical and Applied Aspects of STP Management]. Ekonomika i matematicheskie metody. Moscow, 1986, no 5, pp. 793–804.
 5. Glaz’ev S.Yu. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-konomicheskogo razvitiya [Theory of Long-Term Technical and Economic Development]. Moscow, VlaDar, 1993, p. 60.
 6. Strategicheskie orientiry ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Strategic Guidelines for the Economic Development of Russia]. Nauchnyi doklad. Saint Petersburg, Aleteiya, 2010, pp. 27–28.
 7. Beketov N. Gosudarstvennaya politika innovatsii [State Innovation Policy]. Ekonomist, 2004, no 9, p. 66.
 8. Glaz’ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global’nogo krizisa [The Strategy of Russia’s Advanced Development in Global Crisis Conditions]. Moscow, Ekonomika, 2010, pp. 175–176.
 9. Nikiforov L.V. Tendentsii obshchestvennogo razvitiya i transformatsiya rossiiskogo obshchestva [Social Development Trends and Transformation of the Russian Society]. Moscow, Institut ekonomiki RAN, 2004, pp. 49–50.
 10. Nikiforov L.V. Smeshannoe obshchestvo: rossiiskii variant [Mixed Society: Russian Version]. Moscow, Nauka, 1999.
 11. Strategicheskii otvet Rossii na vyzovy novogo veka [Russia’s Strategic Response to the New Century Challenges]. Pod obshchei redaktsiei L.I. Abalkina. Moscow, Ekzamen, 2004, pp. 257–258.
 12. Gosudarstvennaya ekonomicheskaya politika I ekonomicheskaya doktrina Rossii. K umnoi i nravstvennoi ekonomike [State Economic Policy and Economic Doctrine of Russia. Towards Smart and Moral Economy]. Tom III. Moscow, Nauchnyi ekspert, 2008, pp. 2250–2276.
 13. Modernizatsiya ekonomiki Rossii [Russian Economy Modernization]. Tom 2. Modernizatsionnye protsessy v real’nom sektore ekonomiki [Modernization Processes in the Real Economy]. Pod redaktsiei V.V. Kashirina, V.P Oreshkina. Moscow, MATI, 2014, pp. 59–71.
 14. Strukturno-investitsionnaya politika v tselyakh ustoichivogo rosta i modernizatsii ekonomiki [Structural and Investment Policy for Sustainable Growth and Economy Modernization]. Nauchnyi doklad. Moscow, Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN, 2017, pp. 12–22
Следить за новостями ИНЭС: