Critical Analysis and Legal Qualifications of the Destruction and Rehabilitation of the Union Space (USSR — EAEU, 1990–2015)

DOI: 10.33917/es-4.162.2019.108-117

In his work with the economic, legal and socio-political point of view are considered causes of the collapse of the USSR, worked in a complex questions of integration and disintegration of the former Soviet Union, examines the integration processes on the post-Soviet space, given the author’s assessment of the results of the construction of the Eurasian Economic Union. Conducted analysis of the international legal instruments in the framework of the Eurasian post-Soviet integration. Extended terminological system, through the development of the author’s definition of the EAEC

References:

1. Azanov B.K. Teoreticheskie i eksperimental’nye issledovaniya problem i perspektiv razvitiya Evraziiskoi integratsii: Razrabotka predlozhenii po sovershenstvovaniyu kontseptual’nykh, institutsional’nykh, organizatsionno-pravovykh i ekonomicheskikh osnov Soyuza [Theoretical and experimental studies of the problems and prospects for the development of Eurasian integration: Development of proposals for improving the conceptual, institutional, organizational, legal and economic foundations of the Union]. Almaty, Toganai T, 536 p.

2. Federalizm [Federalism]. Stranitsy istorii, available at: http://storyo.ru/hist_gos_prav3/04_31.htm

3. Azanov B.K Kazakhskii prezident kak osnovatel’ neoevraziistva [Kazakh President as the founder of neo-Eurasia]. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal, 2014, no 3, pp. 36–39.

4. Krasnoe ili beloe? Drama avgusta – 91: fakty, gipotezy, stolknovenie mnenii [Red or white? The drama of August – 91: facts, hypotheses, clash of opinions]. Moscow, 1992, p. 62.

5. Azanov B.K. Pravovye i ekonomicheskie aspekty rasshireniya Soyuza — EAES: Rekomendatsii po dal’neishemu razvitiyu Soyuza [Legal and economic aspects of the expansion of the Union – EAEU: Recommendations for the further development of the Union]. Innovatsionnoe razvitie ekonomiki, 2015, no 4, pp. 42–58.

6. Brovka Yu.P. Suverenitet i mezhdunarodnaya pravosub”ektnost’ BSSR [Sovereignty and international legal personality of the BSSR]. Moscow, 1966, pp. 312–314.

7. Brovka Yu.P. Belorusskaya SSR i progressivnoe razvitie mezhdunarodnogo prava [Belarusian SSR and the progressive development of international law]. Minsk, Izd-vo BGU im. V.I. Lenina, 1979, p. 96.

8. Zakharova N.V., Ignatenko G.V., Kurdyukov G.K. i dr. Mezhdunarodnaya pravosub”ektnost’: Nekotorye voprosy teorii [International Legal Personality: Some Questions of Theory]. Moscow, Yuridicheskaya literatura, 1971, p. 188.

9. Tunkin G.I. Mezhdunarodnoe pravo: Nasledie XX veka [International Law: The Legacy of the 20th Century]. Rossiiskii ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. Moskovskii zhurnal mezhdunarodnogo prava, 1992.

10. Tunkin G.I. Teoriya mezhdunarodnogo prava [Theory of International Law]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 1970, 511 p.

11. Lukashuk I.I. Storony v mezhdunarodnykh dogovorakh [Parties to international treaties]. Moscow, Yuridicheskaya literatura, 1966, 149 p.

12. Korovin E.A. Nekotorye osnovnye voprosy sovremennoi teorii mezhdunarodnogo prava [Some major issues of the modern theory of international law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Moscow, Nauka, 1954, no 6, pp. 34–44.

13. Kozhevnikov F.I. Sovetskoe gosudarstvo i mezhdunarodnoe pravo, 1917–1947 gg. Opyt istoriko-pravovogo issledovaniya [Soviet state and international law, 1917–1947 Experience of historical and legal research]. Moscow, Yuridich. izd-vo MYu SSSR, 1948, 376 p.

14. Ushakov N.A. Suverenitet v sovremennom mezhdunarodnom prave [Sovereignty in contemporary international law]. Moscow, Izd-vo IMO, 1963, 271 p.

15. Ushakov N.A. Gosudarstvo v sisteme mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya [State in the system of international legal regulation]. Ucheb. posobie. Moscow, Izd-vo IGiP RAN, 1997, 62 p.

16. Kremnev P.P. Obrazovanie i prekrashchenie sushchestvovaniya SSSR kak sub”ekta mezhdunarodnogo prava [Education and termination of the USSR as a subject of international law]. Avtoref. dis. … kand. yur. nauk. Moscow, 2000.

17. Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan ot 28 yanvarya 1993 goda [Constitution of the Republic of Kazakhstan dated January 28, 1993]. Yuridicheskaya firma «Vozrastnoi tsenz servis», available at: https://web.archive.org/web/20121003054444/http://www.carudo.kz/647.

18. Azanov B.K. Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze: kompleksnyi pravovoi analiz (Razdel I. Obshchie polozheniya. Razdel II. Osnovnye printsipy, tseli, kompetentsiya i pravo Soyuza) [Treaty on the Eurasian Economic Union: an integrated legal analysis (Section I. General provisions. Section II. Basic principles, objectives, competence and law of the Union)]. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal, 2014, no 8, pp. 39–49.

19. Azanov B.K. Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze: kompleksnyi pravovoi analiz (Razdel III. Organy Soyuza. Razdel IV. Byudzhet Soyuza. Chast’ vtoraya. Tamozhennyi soyuz. Razdel VI. Funktsionirovanie Tamozhennogo soyuza) [Treaty on the Eurasian Economic Union: an integrated legal analysis (Section III. Organs of the Union. Section IV. Budget of the Union. Part Two. Customs Union. Section VI. Functioning of the Customs Union]. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal, 2014, no 9, pp. 16–28.

20. Azanov B.K. Dogovor o Evraziiskom ekonomicheskom soyuze. Kompleksnyi pravovoi analiz. Zaklyuchitel’naya chast’ [Treaty on the Eurasian Economic Union. Comprehensive legal analysis. Final part]. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal, 2014, no 10, pp. 11–25.

21. Azanov B.K. Evraziiskii soyuz Belorussii, Kazakhstana, Rossii. Kakoe budushchee? [Eurasian Union of Belarus, Kazakhstan, Russia. What is the future?]. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal, 2014, no 5, pp. 26–36.

22. Dokumenty, podpisannye v khode zasedaniya Vysshego Evraziiskogo ekonomicheskogo soveta [Documents signed during the session of the Supreme Eurasian Economic Council], available at: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4797.

 

Следить за новостями ИНЭС: