Problems of Russian Economy Modernization in the Context of Modern Realities

#2. Sisyphean Task
Problems of Russian Economy Modernization in the Context of Modern Realities

The paper defines the essence of economic modernization, pinpoints its main types, reveals the causes of objective necessity for modernization of the Russian economy, analyses the key modernization problems and gives he author’s view on the considered issues.

References:

  1. Modernizatsiya ekonomiki Rossii [Russian Economy Modernization]. T. 1. Osnovy modernizatsii ekonomiki: sotsial’no-ekonomicheskie problemy Rossii [Fundamentals of Economic Modernization: Socio-Economic Problems in Russia]. Pod redaktsiey prof. V.V. Kashirina, prof. V.P. Oreshina. Moscow, MATI, 2014.
  2. Strategicheskie orientiry ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Strategic Guidelines for Economic Development of Russia]. Nauch. doklad. Saint Petersburg, Aleteyya, 2010.
  3. Glaz’ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global’nogo krizisa [Strategy of Russia’s Advanced Development in the Global Crisis Context]. Moscow, Ekonomika, 2010.
  4. Sychev N.V. Aktual’nye problemy politicheskoy ekonomii [Actual Problems of Political Economy]. Moscow, Izdatel’skiy dom “Delo” RANKh i GS, 2015, p. 544.
  5. Sychev N.V. Politicheskaya ekonomiya [Political Economy]. Kurs lektsiy. Moscow, IKF “EKMOS”, 2002, pp. 373–377.
  6. Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomiki [State Regulation of Economy]. Pod obshch. redaktsiey V.I. Kushlina, N.A. Volgina. Moscow, Ekonomika, 2000, p. 350.
  7. Glaz’ev S.Yu. Ekonomika budushchego. Est’ li u Rossii shans? (“Kollektsiya Izborskogo kluba”) [Economy of the Future. Has Russia Got a Chance? (“Izborsk Club Collection”)]. Moscow, Knizhnyy mir, 2017.
  8. Kapustin E.I. Uroven’, kachestvo i obraz zhizni naseleniya Rossii [Level, Quality and Lifestyle of the Population of Russia]. Moscow, Nauka, 2006, p. 74.
  9. Gosudarstvennaya ekonomicheskaya politika i Ekonomicheskaya doktrina Rossii. K umnoy i nravstvennoy ekonomike [State Economic Policy and Economic Doctrine of Russia. Towards smart and moral economy]. T. III. Moscow, Nauchnyy ekspert, 2008, p. 1907.
Следить за новостями ИНЭС: